Gesloten voor aanvragen

Joint Technology Initiatives (JTI)

Gepubliceerd op:
11 juli 2013
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2022

Met Joint Technology Initiatives (JTI’s) stimuleren de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samenwerkingsvormen van publieke en private partijen die een grensoverschrijdend onderzoeksprogramma uitvoeren.

De Europese Commissie en soms ook nationale overheden financieren een JTI. JTI’s worden opgezet op terreinen die voor Europa in economisch en politiek opzicht van strategisch belang zijn. In een JTI bundelen de EU, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en (soms) lidstaten de krachten. Ze committeren zich aan meerjarige samenwerking.

Industrie is initiatiefnemer

De industrie neemt het initiatief voor een JTI. De onderzoeksagenda is daardoor beter afgestemd op de kennisvraag van het bedrijfsleven. Een JTI ontwikkelt nieuwe kennis en technologie om uiteindelijk innovaties op de markt te kunnen brengen.

Opvolger JTI's: KDT JU

Op 16 december 2021 zijn er calls gepubliceerd voor de Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) (pdf, Engelstalig). Dit is de opvolger van de JTI ECSEL.

Naar verwachting kunt u hiervoor vanaf 22 januari 2022 aanvragen. U kunt uw Full Project Proposal (FPP) tot uiterlijk 27 april 2022 om 17.00 uur indienen.

Lees meer over de KDT JU.

Overzicht JTI's

Lees meer over de eerdere JTI's:

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseurs. U vindt de contactgegevens in het overzicht adviseurs en National Contact Points Team IRIS.

Vragen over JTI?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?