JTI Innovative Medicines Initiative

Het Innovative Medicines Initiative (IMI) is een publiek-private samenwerking voor Europees onderzoek naar innovatieve medicijnen. Het platform wil de ontwikkeling van nieuwe medicijnen versnellen en de Europese biofarmaceutische sector versterken.

Binnen IMI kunnen onderzoekers uit diverse sectoren deelnemen aan ambitieuze publiek-private samenwerkingsverbanden. In IMI werken de Europese Commissie en de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) samen. Binnen dit Joint Technology Initiative (JTI) neemt de industrie het initiatief. De onderzoeksagenda is daardoor beter afgestemd op de kennisvraag van het bedrijfsleven.

IMI heeft in de periode 2007 tot 2013 in totaal 11 oproepen (calls) voor projecten gelanceerd. Het programma gaat verder als Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2). IMI 2, dat zal lopen van 2014 tot 2020, bouwt voort op de successen van IMI en de lessen die daarin geleerd zijn.

Doelstellingen IMI 2

IMI 2 bundelt de input van verschillende belanghebbenden zoals industrie, universiteiten, onderzoeksinstellingen, mkb, patiëntenorganisaties, beleidsmakers en overheden. De specifieke doelen in IMI 2 zijn:

  • een 30 % hogere slaagkans in klinische testen voor medicijnen die op de prioriteitenlijst van de World Health Organization (WHO) staan;
  • klinische ‘proof-of-concept’ op het gebied van immunologische, respiratoire, neurologische en neurodegeneratieve ziekten binnen 5 jaar;
  • nieuwe en goedgekeurde diagnostische markers voor 4 van deze ziekten en minstens 2 nieuwe medicijnen (nieuwe antibiotica of nieuwe therapieën voor de ziekte van Alzheimer).

Voor wie?

Deelnemen aan de oproepen is mogelijk voor alle typen organisaties. In eerste instantie kunnen consortia een ‘Expression of Interest’ indienen. Na beoordeling wordt het consortium met het beste voorstel gevraagd samen met het (mede-financierende) EFPIA-consortium een volledig uitgewerkt voorstel in te dienen.

Budget IMI 2

Het budget bedraagt  € 3,3 miljard voor de periode 2014-2024. De Europese Commissie draagt maximaal de helft van dit bedrag bij en de EFPIA en bedrijven de andere helft.

Oproepen (calls)

Wilt u weten welke oproepen geweest zijn of nu openstaan? Kijk op de IMI-website. Hulp nodig om deel te nemen? Onze adviseurs helpen u graag op weg.

Meer informatie

Op de website van IMI vindt u alle informatie. Via deze pagina vindt u ook een nieuwsbrief, het Twitteraccount en de LinkedIngroep van IMI.

 

Download:

Service menu right