Klankbordgroepen Horizon 2020

Bent u actief in de Europese onderzoekswereld en wilt u meedenken over de invulling van verschillende onderdelen in Horizon 2020? Dat is mogelijk via een klankbordgroep.

Voor verschillende onderdelen binnen Horizon 2020 bestaat een Programma Comité. In zo’n Programma Comité zitten vertegenwoordigers van de lidstaten en geassocieerde landen. De leden zijn meestal beleidsmedewerkers van de betrokken ministeries. De Nederlandse leden stellen prijs op contact met de Nederlandse deelnemers aan ‘hun’ programma. Daarom heeft ieder onderdeel een klankbordgroep. De adviseurs van Team IRIS voeren hiervoor het secretariaat.

Waarvoor en wanneer komen de klankbordgroepen bij elkaar

De klankbordgroep bespreekt de inhoud van komende oproepen, de resultaten van gesloten oproepen en de wensen voor Horizon 2020. Het doel is steeds om de deelnemers te informeren en te raadplegen. Iedere klankbordgroep komt 1 tot 3 keer per jaar bij elkaar. Het tijdstip van de vergaderingen stemt men af op de vergaderingen van het Programma Comité in Brussel.

Samenstelling van de klankbordgroepen

De Nederlandse leden van elk Programma Comité stellen met advies van Team IRIS hun klankbordgroep samen.

Ze letten op:

 • een evenwichtige verdeling tussen industrie, mkb, universiteiten en onderzoeksinstellingen
 • de aanwezigheid van kennis en expertise over het onderzoeksgebied, ook uit de Topsectoren
 • een vertegenwoordiging van de grote Nederlandse spelers binnen dit onderdeel

Hieronder vindt u een overzicht van klankbordgroepen binnen Horizon 2020:

 1. Horizontale acties
 2. Future & emerging technologies (FET)
 3. Marie Curie (MSCA)
 4. Onderzoeksinfrastructuren
 5. ICT
 6. Nanotechnologie, geavanceerde materialen, productietechnologie en biotechnologie
 7. Ruimtevaart
 8. Gezondheid
 9. Voedselzekerheid
 10. Energie
 11. Transport
 12. Grond- en hulpstoffen
 13. Inclusieve, innovatieve en weerspiegelende samenleving
 14. Veilige samenleving
 15. Atoomveiligheid
 16. Wetenschap voor en met de samenleving

Rol deelnemers klankbordgroepen

Om de rol van de deelnemers te verduidelijken, zijn richtlijnen voor de klankbordgroepen Horizon 2020 opgesteld. De richtlijnen vindt u in de bijlage.

Wilt u meer weten over de Horizon 2020 klankbordgroepen? Neem dan contact op met de Horizon 2020 adviseurs van Team IRIS.

  Service menu right