Komt u in aanmerking voor de BMKB?

Meer artikelen

De BMKB borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (FTE) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Verreweg de meeste mkb'ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook ondernemers met vrije beroepen.

Voorwaarden BMKB

Het Borgstellingskrediet is alleen bestemd voor mkb-bedrijven. Uw bedrijf is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd. De bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba plaats. Twijfelt u of uw onderneming tot het mkb wordt gerekend? Vult u dan de mkb-toets in.
U wordt beschouwd als een gevestigde onderneming als u uw bedrijf langer dan 3 jaar voert. De vorm waarin u dit doet (natuurlijk persoon of rechtspersoon) doet niet ter zake. Het maximum van het BMKB-krediet is tot en met 31 december 2018 verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. De BMKB kent ook nog een aantal extra mogelijkheden, deze vindt u bij 'Extra mogelijkheden'.

Provisieverhoging per 1 januari 2017

De bank is bij afsluiten van het borgstellingskrediet een eenmalige garantieprovisie verschuldigd aan RVO. Deze provisie wordt gerekend over het borgstellingskrediet en het tarief is afhankelijk van de looptijd. De bank rekent deze provisieverplichting weer door naar de klant.

Aantal kwartalenRegulier, starters en klein krediet BSKInnovatief BSK
t/m 83,90%5,55%
9 t/m 244,25%6,10%
25 t/m 485,85%8,35%

Verschillende looptijden borgstelling

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Als de lening dient om een woon-werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.

De regels die bij een borgstellingskrediet gelden (zoals de omvang, looptijd, aflossing en opschorting) zijn afhankelijk van het type onderneming (starter of gevestigde ondernemer) en het doel van de lening. Uiterlijk 6 maanden na kredietondertekening begint u met de aflossingen. Afhankelijk van het type borgstelling en onderneming is het mogelijk om de lening voor een bepaalde duur op te schorten.   

Wanneer geen BMKB?

U komt niet in aanmerking voor de BMKB als:

  • u actief bent in de publiekverzekerde zorg
  • uw toetreding tot de markt in belangrijke mate door de overheid wordt bepaald (denk aan advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen)
  • u een onderneming heeft waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van:
    • de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer of
    • het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen of
    • de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed.

Service menu right