Koopsubsidie

De Eigenwoningbijdrage, de officiële benaming voor Koopsubsidie, is bedoeld om het eigenwoningbezit te bevorderen. De regeling sloot op 29 maart 2010 voor nieuwe aanvragen. Wanneer u al deelneemt aan deze regeling is het belangrijk dat u een vervolgaanvraag indient voor de volgende vijfjaarsperiode.

Voorwaarden

Vijfjaartoets

Woningeigenaren die gebruik maken van de koopsubsidie moeten vóór hun peildatum een vervolgaanvraag indienen, willen ze in aanmerking blijven komen voor Koopsubsidie. Dit is in het kader van de vijfjaarlijkse toets om te beoordelen of u nog recht heeft op een maandelijkse bijdrage. De peildatum is de eerste dag, nadat de vijfjaarstermijn is verstreken. Hoewel niet iedereen meer in aanmerking zal komen voor voortzetting, is het wel belangrijk dat u een vervolgaanvraag doet. Het is mogelijk dat u de komende vijf jaar niet in aanmerking komt voor een bijdrage (bijvoorbeeld omdat uw gezamenlijk inkomen/vermogen te hoog is) maar het volgende vijfjaarstijdvak weer wél, het zogenaamde ‘terugkeerrecht’.

Let op: Uw vervolgaanvraag dient vóór de peildatum ingediend te zijn. Als u géén of niet op tijd uw vervolgaanvraag indient, vervalt het recht op eigenwoningbijdrage onherroepelijk.

Hoe bepalen we de hoogte van Koopsubsidie?

De koopsubsidie is onder meer afhankelijk van uw toetsinkomen, vermogen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald door uw bruto jaarinkomen - plus van uw eventuele medebewoner. Uw belastbaar loon en vermogen vragen we op bij de Belastingdienst. Er is geen maximum aan het inkomen voor de koopsubsidie, maar hoe meer u verdient, hoe kleiner de bijdrage wordt. Deze wordt ook bepaald door de hoogte van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan bijdrage nul is.

Nationale Hypotheek Garantie

Het toetsinkomen en de daarop berustende bepalingen, is het inkomen zoals de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen dat gebruikt voor het bepalen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Vervolgaanvraag indienen

Servicebrief

RVO.nl stuurt als service aan alle betrokkenen een brief. Hierin kondigen we de vervolgaanvraag aan en de daaraan gekoppelde inkomens- en vermogenstoets. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd indienen van de vervolgaanvraag. Dit geldt ook wanneer u de servicebrief niet of niet tijdig heeft ontvangen. In deze servicebrief staat de indieningstermijn van de aanvraag.

Aanvragen

U kunt uw vervolgaanvraag digitaal indienen via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Als u over een DigiD beschikt, volgt u de instructies op om in te kunnen loggen via het E-loket.

Doorgeven wijzigingen

Met het mutatieformulier dient u het volgende aan ons door te geven:
  • een nieuw bankrekeningnummer;
  • verhuizing en of verkoop van uw woning;
  • gewijzigde samenstelling in uw huishouden.
Het formulier kunt u downloaden via mijn.rvo.nl. Het ingevulde formulier kunt u per e-mail versturen naar koopsubsidie@rvo.nl. U ontvangt een bevestiging dat uw wijziging is ontvangen. Inkomens- of vermogenswijzigingen hoeft u niet door te geven.

Wet- en regelgeving

U kunt hier de wet inzien. RVO.nl voert de Koopsubsidie uit in het kader van de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW+).

Service menu right