LAND-at-scale

Op 3 april 2019 heeft minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het programma LAND-at-scale gelanceerd.

LAND-at-scale ondersteunt opschaling van rechtvaardige, inclusieve, en duurzame interventies op het gebied van landbestuur en landrechten in ontwikkelingslanden. Het programma ondersteunt handelingen en ingrepen die het bestaande landbestuur en landrechten helpen verbeteren. Zo draagt Land-at-scale bij aan een menswaardiger bestaan voor mensen in ontwikkelingslanden.

Nederlandse ambassades in het buitenland kunnen een aanvraag indienen voor dit programma.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met LAND-at-scale draagt het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.nl als uitvoerder, bij aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG's) van de Verenigde Naties.

Beter landbestuur heeft een positief effect op vrede en stabiliteit, duurzaam levensonderhoud, voedsel- en voedingszekerheid, economische ontwikkeling, gendergelijkheid, aanpassing aan klimaatverandering, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Initiatieven

Verschillende initiatieven, gesteund door onder meer de Nederlandse regering, hebben al bijgedragen tot een beter landbestuur voor mensen in ontwikkelingslanden. Er is nog veel te doen. Denk naast schaalvergroting bijvoorbeeld ook aan:

  • het streven naar gendergelijkheid;
  • het documenteren van wettelijke land- en landgebruiksrechten;
  • het in kaart brengen van de impact van investeringen op de ontwikkeling van lokale gemeenschappen en kwetsbare mensen.

Meer informatie

Lees meer over de doelen en voorwaarden van het programma op onze Engelstalige pagina LAND-at-scale.

Service menu right