Service menu right

Ondersteuning voor ngo's - LIFE

Tijdelijk gesloten

Eens in de 2 jaar kunnen ngo’s zich aanmelden om in aanmerking te komen voor subsidie voor de kosten die ze maken voor huisvesting, bureaukosten oftewel operationele en administratieve kosten. Het gaat dus niet over projectsubsidies.

LIFE NGO call

De LIFE ngo-call is gepubliceerd op 14 maart 2019. De deadline voor indiening is 3 juni 2019.

De subsidiabele kosten van ngo’s worden tot maximaal 60% vergoed, met een maximum van € 7 ton per ngo per jaar. Hier vallen onder andere personeelskosten, reiskosten, afschrijving of huur van apparatuur en huur van kantoorruimte voor de aangevraagde periode 2020 en 2021 onder.

De Europese Commissie geeft alleen subsidie als uw organisatie actief is op het gebied van natuurlijk kapitaal, grondstofefficiency/groene economie, klimaat of het voorkomen van gezondheids- en welzijnsschade door milieuvervuiling. De doelen van de EU moeten door de activiteiten van uw stichting/organisatie dus eerder worden bereikt.

Voorwaarden

De voorwaarden en ook een livestream van de infodag van 21 maart 2019 voor ngo’s in Brussel door EASME zijn te vinden op de website van de EU. Let wel: één van de voorwaarden is dat een ngo qua structuur en activiteiten in tenminste drie EU-lidstaten actief is.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *