Service menu right

Traditionele projecten

Bedrijven, overheden, ngo’s en kennisinstellingen richten zich met een traditioneel project op één specifiek natuur-, milieu- of klimaatprobleem. Het probleem is meetbaar en uw project biedt een oplossing. U sluit hiermee aan op het EU-beleid. Raadpleeg voor de topics in het EU-beleid de Guidelines.

Soorten traditionele projecten:

  • project rond beste werkwijzen – pas de meest geschikte, kosteneffectieve en geavanceerde technieken of methoden toe
  • demonstratieproject – realiseer, test en evalueer uw innovatie
  • proefproject – pas voor het eerst een veelbelovende techniek of methode toe
  • informatie-, bewustmakings- en verspreidingsproject – om de bewustwording en bekendheid van het Milieu- of Klimaatprogramma te vergroten

Budget

In 2019 bedraagt het budget voor de hele EU € 400 miljoen.

Voorwaarden

De projectenkosten bedragen meer dan € 1 miljoen.

  • U monitort het effect van uw project
  • Uw project heeft aantoonbare meerwaarde voor Europa
  • U werkt samen met relevante partners binnen Nederland of Europa
  • U krijgt geen steun van andere Europese regelingen dan LIFE. U mag wel gebruikmaken van lokale, regionale en nationale subsidies.

Maximale cofinancieringspercentage

LIFE subsidieert maximaal 55% van uw totale projectbudget. Het maximum is 75% voor subprogramma Milieu, onderdeel Natuur en biodiversiteit, bij prioritaire soorten en habitats.

Aanvragen

Indienen voor de nieuwe call? Stuur voor de deadline een aanvraagformulier via e-proposal in.

 

Indienen doet u door voor de deadline een aanvraagformulier via e-proposal in te sturen.

Bent u geïnteresseerd in LIFE? En denkt u kans te maken op een succesvolle inschrijving? Vraag hierover eerst advies aan bij RVO.nl. We denken graag met u mee. Meer  weten over de aandachtspunten voor een voorstel? Lees meer over de Aandachtspunten.

LIFE in de praktijk

Check andere voorbeeldprojecten. Weten of u wel onderscheidend genoeg bent of inspiratie opdoen voor goede projectideeën? Bekijk de uitgebreide database met LIFE-projecten. Selecteer interessante projecten op bijvoorbeeld programmaonderdeel, thema of land om wellicht tot nieuwe inzichten te komen.