Service menu right

Voorbereidende projecten

Met voorbereidende projecten wil de EU specifieke onderdelen van het natuur-, milieu- en klimaatbeleid ontwikkelen en implementeren. De subsidie is voor partijen die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van milieu- en klimaatbeleid.

Budget

Het budget is ongeveer € 10,5 miljoen voor 4 jaar voor de hele EU.

Voorwaarden

De EU bepaalt de onderwerpen. Per onderwerp wil de EU maar 1 project honoreren met het vermelde bedrag. Meer uitleg over wat de EU wil in deze projecten staan in de guidelines.

Maximale cofinancieringspercentage

LIFE subsidieert maximaal 60% van het totale projectbudget.

LIFE in de praktijk

Check andere voorbeeldprojecten. Wilt u weten of u wel onderscheidend genoeg bent of inspiratie opdoen voor goede projectideeën? Bekijk de database met LIFE-projecten. Selecteer interessante projecten op biojvoorbeeld programmaonderdeel, thema of land om wellicht tot nieuwe inzichten te komen.