LIFE

Werk mee aan een beter milieu en klimaat in Europa. Heeft u een innovatief projectidee? En past het binnen het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid? Dan kan LIFE heel interessant zijn voor u. Samenwerking is belangrijk.

Iedere organisatie die gevestigd is in de Europese Unie (EU) kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven tot overheden en non-gouvernementele organisaties (ngo’s). U zoekt daarbij de samenwerking met andere partijen in Nederland of ergens anders binnen de EU.

De EU ondersteunt graag goede projectideeën hiervoor. Met het subsidieprogramma LIFE krijgt u financiële steun. LIFE kent verschillende financieringsvormen. Traditionele projecten zijn het meest gebruikelijk. Die richten zich op klimaat en milieu.

  • U krijgt financiering van uw projectidee van 50 tot 75%.
  • U ontwikkelt nieuwe kennis die u als bedrijf verder kunt commercialiseren.
  • Uw project krijgt internationale allure, omdat u er actief over communiceert.
  • Dankzij (internationale) samenwerking wisselt u kennis uit met interessante partijen.

Budget

Voor de hele EU bedroeg het budget voor het Milieuprogramma € 79,2 miljoen en voor het Klimaatprogramma € 16 miljoen.

Voorwaarden

Hoeveel kans maakt uw project? Besef dat u niet de enige bent die graag gebruikmaakt van LIFE. De concurrentie is groot. De slagingskans van uw project hangt dan ook af van de kwaliteit van uw aanvraag. Laat niets aan het toeval over. Zorg dat uw aanvraag aan alle criteria voldoet en zo goed mogelijk scoort.

Meer informatie over indienen, de guidelines, criteria en bijeenkomsten vindt u op de website van de EU.

Aanvragen

Indienen voor de nieuwe call doet u door voor de deadline een aanvraagformulier via e-proposal in te sturen.

Vraag advies aan

  • Bent u geïnteresseerd in LIFE? En denkt u kans te maken op een succesvolle inschrijving? Vraag hierover eerst advies aan. Neem daarvoor contact met ons op.
  • Heeft u al een concreet idee? Download het projectideeformulier op deze pagina en stuur het ons toe. Eén van de adviseurs neemt dan contact met u op.

LIFE in de praktijk

Voor steun vanuit LIFE moet uw projectidee uniek zijn. Wilt u controleren of u wel onderscheidend genoeg bent? Of wilt u inspiratie opdoen voor goede projectideeën? Anderen maken al succesvol gebruik van LIFE-subsidies. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Achtergrond

LIFE is een subsidieprogramma van de EU. Doel is om projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Natuur-, milieu- en klimaatdoelen zijn belangrijke uitgangspunten voor Nederland en Europa. Ze moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen.

Service menu right