Service menu right

LIFE

LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Doel is om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Ze moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen. Elke organisatie in de EU kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven tot overheden en non-gouvermentele organisaties (ngo’s).

Budget en openstellingsrondes

Vanaf 4 april is de call voor het Europese subsidieprogramma LIFE in 2019 weer open. Het budget is € 400 miljoen. Partijen die willen werken aan een innovatief natuur-, milieu- of klimaatproject kunnen dan een projectvoorstel indienen. Dat kan individueel of u kunt samenwerken met andere partijen in Nederland of binnen de EU.

Ook in 2019 geldt dat u een Milieu/Natuur-projectvoorstel indient in 2 fasen. Het komt erop neer dat u eerst een projectvoorstel (concept note) indient (10 pagina’s). Vervolgens worden de indieners van de beste 'concept notes' uitgenodigd om een 'full proposal' in te dienen. Voor Klimaatprojecten dient u gelijk een full proposal in.

Hieronder vindt u de data voor het indienen van één van de verschillende categorieën:

Indieningstermijn projectvoorstellen Milieu

LIFE-categorieOpeningsdatumIndiening projectvoorstellen
Milieu4 april 201917 juni 2019, 16:00 uur
Natuur en biodiversiteit4 april 201919 juni 2019, 16:00 uur
Milieubeleid en communicatie4 april 201919 juni 2019, 16:00 uur

 

Indieningstermijn full proposal Klimaat

LIFE-categorieOpeningsdatumIndiening full proposal
Bureaukosten (b.v. huisvesting) voor ngo's14 maart 20193 juni 2019
Klimaatmigitatie4 april 201912 september 2019, 16:00 uur
Klimaatadaptatie4 april 201912 september 2019, 16:00 uur
Klimaatbeleid en communicatie4 april 201912 september 2019, 16:00 uur

Voorwaarden

Hoeveel kans maakt uw project? Besef dat u niet de enige bent die graag gebruikmaakt van LIFE. De slagingskans van uw project hangt dan ook af van de kwaliteit van uw aanvraag. Zorg dat uw aanvraag aan alle criteria voldoet en zo goed mogelijk scoort.

Wilt u een serieuze poging wagen voor LIFE-subsidie? Dan is daar 100% commitment voor nodig. Start zo vroeg mogelijk met uw aanvraag en zorg dat u genoeg tijd neemt om een overtuigend voorstel op papier te zetten. De concurrentie is groot en alleen de kwalitatief beste aanvragen maken kans. Zorg ervoor dat uw aanvraag aan alle criteria voldoet en zo goed mogelijk scoort.

Uit ervaring blijkt dat enkel projectvoorstellen met een bovengemiddelde score worden uitgenodigd om een full proposal in te dienen. In de tabel hieronder ziet u het aantal punten dat minimaal nodig was om een uitnodiging te krijgen in voorafgaande jaren.

Minimale score score indienen full proposal

Hieronder vindt u minimale scores voor het indienen van een full proposal uit 2018.

  • Natuur: 29 (van de 50)
  • Milieu: 25 (van de 50)
  • Milieu- en natuurbeleid en communicatie: 38 (van de 50)

Minimale score goedgekeurde projecten

De volgende scores voor het subprogramma Klimaat waren in 2017 nodig voor een full proposal om een bijdrage uit LIFE te ontvangen.

  • Klimaatadaptatie: 55 (van de 100)
  • Klimaatmigitatie: 69 (van de 100)
  • Klimaatbeleid en communicatie: 67 (van de 100)

Aanvragen

Indienen voor de nieuwe call? Stuur voor de deadline een aanvraagformulier via e-proposal in.

Bent u geïnteresseerd in LIFE? En denkt u kans te maken op een succesvolle inschrijving? Vraag hierover eerst advies aan. Al een concreet idee? Download het projectideeformulier op deze pagina en stuur het ons toe.

Subprogramma's

LIFE bestaat uit verschillende subprogramma's.

Subprogramma Klimaat

Veelbelovend projectidee rond klimaatverandering? Het LIFE-programma bestaat uit 2 subprogramma’s gericht op milieu en klimaat. Lees meer over het Subprogramma Klimaat

Subprogramma Milieu

Projectideeën rond bijvoorbeeld hulpbronnengebruik, natuur, biodiversiteit of communicatie over milieubeleid? Het LIFE-programma richt zich behalve op klimaat ook op milieu. Lees meer over het Subprogramma Milieu