Maatschappelijk Verantwoord Innoveren MVI-Energie

De pagina's van de Topsector energie regelingen worden de komende weken gewijzigd voor de openstelling 2018. De subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie opent op 3 april 2018, onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant.

Bent u bezig met technische energie-innovaties, die ook vragen om maatschappelijke vernieuwingen? En of ligt uw focus op acceptatie van veranderingen in het sociaal maatschappelijk systeem en innovaties? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hiervoor de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI - Energie) aanvragen.

Veelbelovende innovaties kunnen falen, omdat we niet op tijd rekening houden met ethische en maatschappelijke vragen. De MVI-Energie tender stimuleert experimentele kennisontwikkeling met het volgende doel:

  • Het vergroten van de kans op maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het gaat om veel meer dan een streven naar draagvlak voor vernieuwingen in het energiesysteem: bij maatschappelijk verantwoord innoveren wordt in een vroeg stadium al rekening gehouden met de mogelijke maatschappelijke gevolgen van de innovatie.

Budget

Project
Subsidieplafond 2018
MVI Energie project
volgt

Voorwaarden

Aanvragen

  • De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag indienen.
  • Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

LET OP: Dien uw aanvraag tijdig in! Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, wijst RVO.nl af. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn. Projectidee toetsen Subsidie energie-innovatie

Voortgang en afronden van projecten TSE

Voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling ga naar Voortgang en afronden van projecten TSE

Download

Download de Programmalijn MVI-Energie. Hierin u leest welke projecten in aanmerking komen voor subsidie (onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant). De programmalijn heeft u nodig bij het schrijven van uw subsidieaanvraag. Uw project moet inhoudelijk passen binnen de beschrijving.

In de praktijk

Bekijk de video met een toelichting op de subsidie MVI-energie

Video MVI energie

 

 

 

Achtergrond

De subsidie MVI-Energie maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim 100 miljoen euro subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Service menu right