Maatwerkbeschikkingen

Starters International Business (SIB)

De overheid verleent soms individuele subsidies als er geen regeling voorhanden is, maar het betreffende ministerie wil wel subsidie verlenen. Nadien wordt dan bekeken of het nodig is om voor hetzelfde onderwerp een regeling te gaan opstellen.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert maatwerkbeschikkingen uit namens de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken.

Beschikkingen

Bij downloads zijn de maatwerkbeschikkingen opgenomen waarvoor gebruik is gemaakt van de Algemene groepsvrijstellingsverordening. De bedrijfsgevoelige informatie en persoonsgegevens zijn verwijderd.

Downloads:

Service menu right