Marktintroductie energie-innovaties

Tuinbouw is belangrijk voor de Nederlandse economie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stimuleert innovatie in de glastuinbouw, onder andere om de uitstoot van CO2 te verminderen. Bijvoorbeeld door de sector energiezuinig en energie leverend te maken.

De overheid en het bedrijfsleven hebben hiervoor het programma Kas als Energiebron opgezet. Daaronder vallen verschillende subsidies, waaronder de subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI) voor investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen.

Goedgekeurde projecten

Samenvattingen van de goedgekeurde projecten van alle openstellingen leest u op onze informatiepagina Goedgekeurde MEI-projecten.

MEI-subsidiejaren

Service menu right