Marktintroductie energie-innovaties 2013

Meer artikelen
planten kas

Bent u glastuinder en wilt u investeren in een duurzaam energiesysteem? Dan kon u de subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI) aanvragen voor investeringen in innovatieve energiesystemen.

U krijgt subsidie voor semigesloten kassystemen en alle overige innovatieve energiesystemen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stimuleert innovatie in de glastuinbouw, onder andere om de uitstoot van CO2 te verminderen. De overheid en het bedrijfsleven hebben daarvoor het programma Kas als energiebron opgezet. Daaronder vallen verschillende subsidies, waaronder de subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI).

Voor wie

De regeling is bestemd voor glastuinbouwers die willen investeren in een duurzaam energiesysteem.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. Wel kunt u nog een voorschot en vaststelling aanvragen.

Voorschot en vaststelling aanvragen

U heeft de subsidie toegewezen gekregen en u bent op of na de datum van de toewijsbrief gestart met het project. U kunt dan een voorschot aanvragen. Wij betalen alleen een voorschot uit voor betaalde en gemaakte kosten. U krijgt maximaal 3 keer een voorschot. Een voorschot is maximaal 80% van het subsidiebedrag en ten minste € 200.000.

Nadat u uw project heeft afgerond, heeft u 4 maanden de tijd om de vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Een van de voorwaarden is dat u het energiesysteem binnen 2 jaar na de datum van de toewijsbrief moet hebben geïnstalleerd. Als u uitstel heeft gekregen, mag u er langer over doen.

Budget

Voor deze subsidie was € 9 miljoen beschikbaar. U krijgt maximaal 40% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen, met een maximum van € 1,5 miljoen per aanvraag. U krijgt subsidie voor de kosten die u heeft gemaakt voor:

  • de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
  • de aanschaf of huurkoop van nieuwe machines en apparatuur waarvan u de eerste gebruiker bent;
  • ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten en vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten die hierboven staan.

De kosten voor semi-gesloten kasprojecten krijgt u vergoed tot maximaal € 100 per m2 voor het gesloten en bijbehorende open gedeelte of het totale glasoppervlak van de semi-gesloten kas. Btw komt niet in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden

Als u subsidie had aangevraagd voor Marktintroductie energie-innovaties, dan golden er voorwaarden tijdens het project. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u op MijnRVO.nl.

Service menu right