Marktintroductie energie-innovaties 2017

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag indienen.

De subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) 2017 is er voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat om investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.

Budget

Het beschikbare budget is opgehoogd naar € 7,05 miljoen. Het oorspronkelijke budget was € 5 miljoen. Het budget voor de subsidie wordt eerst besteed aan de bouw van nieuwe kassystemen. Als er budget overblijft, wordt het ook uitgegeven aan kasenergiesystemen.

Voorwaarden

Voor deze subsidie moet u voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

 • U investeert in innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.
 • U start op of na de datum van indiening met uw project.
 • U voert het project in Nederland uit.
 • U houdt een projectadministratie bij.
 • Elke onderneming binnen het samenwerkingsverband heeft een andere eigenaar.
 • Elke onderneming binnen het samenwerkingsverband is een glastuinbouwonderneming.
 • Duurt uw project langer dan een jaar? Dan maakt u na elk projectjaar een tussenverslag. U stuurt de verslagen naar ons.
 • U installeert het energiesysteem binnen 3 jaar na de startdatum van het project.
 • U verleent uw medewerking aan het programma Kas als Energiebron als het ministerie van Economische Zaken of RVO.nl u daar om vraagt. Dit kan tot 3 jaar na de datum van de vaststelling.

De kas of het kasenergiesysteem moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bekijk alle voorwaarden op mijn.rvo.nl.

Aanvragen

U kon de subsidie Marktintroductie energie-innovatie 2017 aanvragen voor 2 categorieën: kas- en energiesystemen. De aanvraagperiode liep van 1 december 2017, 9.00 uur tot en met 15 januari 2018, 17.00 uur.

Subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor:

 • de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
 • de aanschaf of huurkoop van nieuwe machines en apparatuur waarvan u de eerste gebruiker bent;
 • ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten en vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten hierboven.

U krijgt maximaal 30 of 40% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per deelnemer in het samenwerkingsverband is minimaal € 125.000. U kunt maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag krijgen.

Mkb-ondernemingen of grote ondernemingen krijgen 40% vergoed als:

 • het een investering in hernieuwbare energie is, én
 • de investering als afzonderlijke investering kan worden vastgesteld óf de bijkomende investeringskosten ten opzichte van een gangbare situatie kunnen worden berekend.
In andere gevallen is het subsidiepercentage 30%.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie wordt geproduceerd met installaties waarbij uitsluitend van hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen gebruik wordt gemaakt. Denk aan:

 • windenergie
 • zonne-energie
 • aerothermische energie
 • geothermische energie
 • hydrothermische energie
 • energie uit:
  • oceanen
  • waterkracht
  • biomassa
  • stortgas
  • rioolwaterzuiveringsgas
  • biogas

Afzonderlijke investering

De kosten van de investeringen kunnen binnen de totale investeringskosten als een afzonderlijke investering worden vastgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om een gemakkelijk te onderscheiden uitbreiding van een al bestaande faciliteit.

Bijkomende investeringskosten

Bijkomende investeringskosten zijn de investeringskosten in de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen, verminderd met de kosten van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zonder de subsidie zou zijn verricht.

Wet- en regelgeving

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving van de subsidie Marktintroductie energie-innovaties? Bekijk dan de Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken van 5 juli 2017 en de Staatscourant van 6 april 2018.

Service menu right