Mechatronics Topsector HTSM

Mechatronica integreert elektrische, precisiemechanische en thermodynamische engineering en software voor het ontwerp van producten en systemen.

Manufacturing dekt de fabricatieprocessen in de hightech keten en de integratie van hightech systemen en modules. Met combinatie van beide heeft Nederland een unieke positie in de wereld.

Binnen HTSM speelt Mechatronics & Manufacturing een rol bij een veelheid van toepassingen die (mede) onderdeel van de andere roadmaps van de sector zijn.
De uitdagingen op wetenschappelijk gebied liggen onder meer in: betere mechatronische systemen en betere productietechnologieën; snelle en accurate sensing technologie; integratie van micro- en nanotechnologie en nieuwe, slimme materialen. Daarnaast is onderzoek nodig naar hoe Nederland met zijn dure arbeidskrachten competitief en aantrekkelijk kan blijven als productieland.

De belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn:

  • Smart surfaces: sensoren en actuatoren op oppervlakken en in robotica
  • Smart structures: optimalisatie van modules tot complexe vormen
  • Smart control: slimme meet- en regelsystemen met vele input en outputparameters
  • Smart metrology / sensor fusion: combinatie van informatie uit vele sensorsystemen om de juiste beslissingen te nemen
  • Distributed digital realization: cyber-physical systemen en gedistribueerde regeloplossingen voor complexe systemen
  • Smart system architectures: complexere vereisten vragen om slimme architectuur van systemen, die vaak onder extreme condities moeten functioneren. De productie moet van hoge kwaliteit zijn
  • Smart design and analysis: complexe ontwerpvraagstukken met vele criteria en gereedschap voor analyse op systeemniveau
  • Smart manufacturing: life cycle management, optimalisatie van de productieketen, nieuwe productietechnologieën en aanvullende productie van hightech onderdelen

In lijn met de onderwerpen hierboven, wordt een centraal thema voorgesteld met de werktitel 'High Tech Mechatronics and Manufacturing Innovation Center', waarin 3 subthema’s worden uitgediept: Mechatronics for high precision systems, Robotics systems en High Tech Manufacturing. Dit moet verschillende bedrijven, brancheorganisaties, R&D-centra en academische onderzoeksgroepen bij elkaar brengen.

Service menu right