Beheerfase Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie

Projecten met een MEP-beschikking ontvangen hun voorschotbedrag vanaf 1 januari 2009 via RVO.nl. De voorschotten worden maandelijks verstrekt op basis van de geproduceerde elektriciteit, waarvoor meetwaarden door CertiQ zijn doorgegeven.


Zon-PV-projecten zijn uitzonderingen op deze regel. Deze meetwaarden worden meestal eenmaal per jaar verstrekt door CertiQ. Dit heeft tot gevolg dat de rijksdienst eenmaal per jaar de duurzaam geproduceerde elektriciteit uitbetaalt.

Tarieven

De MEP-subsidie bedraagt een vast tarief per kWh en ligt tussen de 0 en 9,7 eurocent voor iedere geproduceerde kWh. Het tarief kan verschillen afhankelijk van het jaar van de aanvraag, de verschillende categorieën productie-installaties en het geïnstalleerd vermogen van de installatie. U vindt de complete tarievenlijst onderaan deze pagina bij ‘downloads’. De betaling van de geproduceerde elektriciteit vindt meestal binnen twee weken na binnenkomst van de meetwaarden plaats.

Projectwijzigingen (OV-)MEP

Mogelijk wijzigt uw project tijdens de subsidieperiode. RVO.nl onderscheidt drie soorten wijzigingen:

 • Wijzigingen zonder financiële gevolgen: NAW-gegevens/contactgegevens, bankrekeningnummer, KvK-nummer, EAN-code.
 • Wijzigingen met mogelijke financiële gevolgen: vermogen projectinstallatie, tijdelijke stopzetting of uitbedrijfname projectinstallatie, productieramingen, aanpassing maximale subsidiale productie, start- en einddatum subsidie, datum ingebruikname.
 • Wijzigingen omtrent overname/overdracht van een projectinstallatie.

U kunt uw wijzigingverzoek schriftelijk of per e-mail versturen. Neem in uw verzoek de volgende gegevens op:

 • Projectnummer (beginnend met MP);
 • Datum van indiening;
 • Contactgegevens - naam, adres, telefoonnummer;
 • De oorspronkelijke gegevens - die gewijzigd moeten worden;
 • De gewijzigde gegevens (voor een wijziging van het bankrekeningnummer is het van belang dat de tenaamstelling duidelijk wordt aangegeven);
 • Toelichting op de wijziging;
 • Eventuele bijlagen om de projectwijziging te onderbouwen;
 • Bij overname/overdracht van een installatie dient u gebruik te maken van het formulier ‘Aanvraag tot wijziging subsidieontvanger MEP’. U vindt dit onderaan deze pagina bij ‘bijlagen’.

Als na ontvangst van het wijzigingsverzoek nog aanvullende gegevens nodig zijn, dan neemt RVO.nl contact met u op.

Service menu right