Veelgestelde vragen Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de subsidie: Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (MEP).

FAQ

Wat is de relatie tussen MEP en de SDE?

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) kan worden gezien als de opvolger van de MEP. De Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (MEP)-subsidie staat echter los van de SDE-subsidie. De looptijd van uw subsidie blijft dus ongewijzigd.

Ik heb al enkele maanden geen MEP-subsidie ontvangen. Wat is hiervan de oorzaak?

Geen betaling kan de volgende oorzaken hebben:

U heeft een zon-PV-project. De MEP-subsidie wordt voor deze installaties één maal per jaar verstrekt;
Uw project heeft geen resterende subsidieruimte meer;
RVO.NL heeft geen meetwaarden van CertiQ binnengekregen;
RVO.NL krijgt voor uw project alleen nulwaarden door van CertiQ;

Speelt in uw geval geen van bovenstaande punten of heeft u hier vragen over, neemt u dan contact met ons op, telefoon: 088 042 42 42.

Op welke wijze kan ik projectwijzigingen doorgeven?

Verzoeken tot wijziging kunt u schriftelijk of per e-mail doorgeven. Bij overname/overdracht van een installatie maakt u gebruik te maken van het formulier 'Aanvraag tot wijziging subsidieontvanger MEP'. Dit formulier kunt u vinden op de pagina Aanvragen in beheer. Telefonisch worden geen verzoeken tot wijzigingen aangenomen of in behandeling genomen.

Wanneer wordt mijn project vastgesteld?

Uw project wordt vastgesteld nadat de einddatum van uw project is bereikt.
Windprojecten vormen hierop een uitzondering. Deze worden vastgesteld zodra het maximum aantal vollasturen over de looptijd van 18.000 uur is bereikt (bij een startdatum na 1-7-2006 is dit 20.000 vollasturen).

Wat moet ik doen om mijn project vast te stellen?

U hoeft zelf geen actie te ondernemen om uw project vast te stellen. RVO.NL stuurt u nadat de einddatum is bereikt een brief met daarin een vaststellingsvoorstel. In dit voorstel worden alle MEP ontvangsten afgezet tegen het recht op subsidie. Hieruit komt vervolgens saldo welke vaak op 0 uitkomt, maar dit kan ook betekenen dat u nog recht heeft op een gedeelte MEP subsidie of nog een gedeelte moet terug betalen. Dit voorstel kunt u accepteren of voorzien van uw visie en dan terugsturen naar RVO.NL. Op grond hiervan zal uw subsidie worden vastgesteld.

Service menu right