MIA en Vamil

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

  • Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
  • Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Bekijk de infographic Hoe werkt MIA Vamil?

Budget

Het budget voor MIA bedraagt voor 2018 € 99 miljoen. Voor Vamil is in 2018 € 40 miljoen beschikbaar.

Wanneer de budgetoverschrijding in zicht is, kan de minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten toepassing stellen. Dit is sinds 2008 niet meer voorgekomen, omdat het budget dat overblijft in het ene jaar mee mag naar een volgend jaar.

Een eventuele sluiting publiceert de minister in de Staatscourant. Investeringen die zijn gedaan vóór publicatie van dat besluit mag u nog melden voor MIA\Vamil.

Milieulijst 2018

Op de Milieulijst staan ongeveer 280 investeringen (bedrijfsmiddelen). Ze zijn minder milieubelastend en gaan vaak verder dan wat de wet voorschrijft.

Aanvragen

  • MIA en Vamil moet u binnen 3 maanden na het geven van de opdracht melden
  • MIA en/of Vamil vraagt u aan via mijnrvo.nl
  • Vraag hiervoor op tijd eHerkenning aan. Betrouwbaarheidsniveau 1 (eH1) is voldoende
  • Op mijnrvo.nl vindt u een toelichting (stappenplan) waar u op moet letten als u een aanvraag doet

Op de hoogte blijven

Achtergrond

MIA en Vamil zijn regelingen van de Ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. RVO.nl ondersteunt het ministerie bij de samenstelling van de Milieulijst en verzorgt ook de technische controle van de aanvragen. De Belastingdienst beslist over uw belastingaangifte en daarmee over de toepassing van MIA\Vamil.

Service menu right