Branches en thema's - MIA\Vamil

MIA\Vamil is interessant voor ondernemers in verschillende sectoren. De regelingen sluiten ook aan bij het Rijksbrede programma Circulaire Economie, waaronder Biobased Economy. De Milieulijst bevat veel verschillende technieken. Een aantal technieken wordt vaker gemeld dan andere technieken, elke techniek heeft zijn specifieke informatie.

Service menu right