Biodiversiteit en MIA\Vamil

Investeert u binnen uw bedrijf met hart voor het milieu, dan levert u dit niet alleen een groen imago op, maar óók minder winstbelasting. MIA\Vamil biedt financiële ondersteuning aan ondernemers die investeren in de versterking van de biodiversiteit als onderdeel in de bedrijfsvoering.

Mogelijkheden hiervoor staan in de hoofdstukken 5 (Ruimtegebruik) en 6 (Bebouwde omgeving), maar blijven niet beperkt tot deze hoofdstukken. Hieronder staan ter illustratie een aantal mogelijkheden ter versterking van de biodiversiteit.

Generieke omschrijvingen

De Milieulijst 2018 bevat een aantal bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift (generieke bedrijfsmiddelen) die interessant zijn voor ondernemers die willen investeren in het versterken van de biodiversiteit:

 • Nieuwe milieuvriendelijke techniek (A 0001)
 • Biodiversiteitsversterkende apparatuur of werken (F 5100)
 • Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving (F 6320)

Naast de bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift voor versterking van de biodiversiteit stimuleert MIA\Vamil verschillende investeringen op basis van bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift. Hieronder noemen we enkele voorbeelden.

Voedselvoorziening en landbouwproductie, Visserij

 • Dolfijnverjagers aan visnetten (F 2510)
 • Overlevingsbak of -bun met verbeterde terugvoer voor bijvangst (F 2515)

Mobiliteit, Scheepvaart

 • Balenpers voor plastic afval op zeeschepen (F 2590)
 • Autonome verzamelinstallatie voor plastic afval op het water (F 5121)

Ruimtegebruik, Ecosystemen en biodiversiteit

 • Onderwatergeluidbeperkende voorzieningen (F 5125)
 • Visgeleidingssysteem (F 5120)
 • Verjagingsapparatuur voor vogels en vleermuizen (F 5129)

Bebouwde omgeving

 • Infiltratiesysteem (verbetering waterpeil in bodem, G 6440)
 • Duurzame gebouwen, gerenoveerd of nieuw (D 6110 tot en met E 6129)
 • Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving (F 6320)
 • Vegetatiedak (F 6420) en gevel- of muurbegroeiingssysteem (F 6421; G 6422)

Raadpleeg voor de meest recente milieueisen per bedrijfsmiddel de Milieulijst 2018 (pdf). Ook kunt u digitaal zoeken in de Energielijst en Milieulijst.

Meer weten?

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Service menu right