Duurzaam bouwen en MIA\Vamil

U bent van plan om te investeren in een nieuw duurzaam gebouw of u wilt een gebouw renoveren tot een duurzaam gebouw. Dan kunt u in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek (MIA).

Het leaflet Duurzaam Bouwen onderaan deze pagina geeft meer informatie over duurzame gebouwen en mogelijke investeringen in gebouwen. Hieronder vindt u de wijzigingen in de Milieulijst 2018, ten opzichte van eerdere jaren.

Beperkingen voor gebouwen met een groenverklaring

In 2018 komen investeringen in duurzame gebouwen met een op grond van de Regeling groenprojecten 2016 verstrekte groenverklaring (D 6110 tot en met E 6113) ten hoogste voor het in de groenverklaring vastgestelde projectvermogen in aanmerking voor MIA.

Daarnaast is een verduidelijking in de omschrijving opgenomen ter ondersteuning van de al gebruikte projectcategorie voor duurzame utiliteitsgebouwen.

Aanvullende eisen voor distributiecentra en magazijnen

Voor distributiecentra en magazijnen is het relatief eenvoudig om te voldoen aan de duurzaamheidseisen van de duurzame gebouwen volgens certificeringsschema’s BREEAM-NL, GPR Gebouw en LEED BD+C. Voor deze categorie gebouwen is daarom in Milieulijst 2018 als aanvullende eis opgenomen dat de isolatie-eisen voor de industriefunctie, genoemd in het Bouwbesluit 2012, gerealiseerd moeten worden. Dit betekent dat er extra isolatie nodig is.

Meer informatie over de certificeringsschema’s BREEAM-NL, GPR Gebouw 4.3 en LEED BD+C is te vinden op:

Certificaat vereist bij Duurzaam beton

Een andere verandering in de Milieulijst 2018 houdt in dat voor een duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecycled content (C 6311) in 2018 een certificaat van de Concrete Sustainability Council (CSC) vereist is. Het is derhalve niet meer toegestaan om op een andere manier aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan.

Duurzaam hout en ketencertificering

Let op! Voor elke code moet, als aanvullende eis voldaan worden aan de toepassing van duurzaam hout. In elk gebouw dat gemeld wordt voor MIA moet duurzaam hout toegepast zijn. Ofwel al het aangeschafte nieuwe duurzame hout voor het gebouw is gecertificeerd en goedgekeurd met een certificeringssysteem die is geaccepteerd door Timber Procurement Assessment Committee (TPAC). De opdrachtnemer(s)/aannemer(s) moet(en) een 'Chain of Custody'-certificaat hebben van een certificatiesysteem dat door TPAC is goedgekeurd. Let op! Van de desbetreffende hoofdaannemer wordt een ondertekende verklaring gevraagd, waarin moet staan dat al het nieuwe toegepaste hout in het gebouw gecertificeerd duurzaam hout betreft, dat aangeschaft en verwerkt is volgens hun COC-certificaat.

Meer weten?

Service menu right