Green Deals en MIA\Vamil

De Rijksoverheid sluit Green Deals af met ondernemers, decentrale overheden en andere organisaties voor het realiseren van duurzame initiatieven die moeilijk van de grond komen.

Veel maatregelen die in Green Deals genoemd staan, staan ook op de Milieulijst 2018.

Groene groei en Green Deals

Bij Green Deals gaat het om initiatieven die kansrijk en vernieuwend zijn. Daarnaast moeten ze winst opleveren, zowel vanuit duurzaamheids- als economisch perspectief. Projecten voor biobased technieken of duurzamer omgaan met water zijn hier voorbeelden van.

Eind 2017 waren er 219 deals tot stand gekomen voor een breed spectrum aan thema’s: energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, biobased economy, voedsel, bouw en mobiliteit. Partijen uit het veld nemen het voortouw. De Rijksoverheid faciliteert de initiatieven door belemmeringen weg te nemen. Denk aan het aanpassen van wet– en regelgeving of het versterken van netwerken. De grootste winst volgt als een Green Deal bredere navolging krijgt.

MIA en Vamil

Veel maatregelen die in Green Deals genoemd staan, vindt u ook terug in de Milieulijst 2018. Als ondernemer komt u in een aantal gevallen in aanmerking voor financiële steun vanuit MIA en/of Vamil.

Voorbeelden zijn: het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen, biobased technology, innovatieve watertechnologie, duurzame zuivelketen en beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer weten?

Service menu right