Mobiele machines en MIA\Vamil

Mobiele machines met een vaste bestuurders(zit)plaats - zoals graafmachines, trekkers, kranen en laadschoppen, en ook pompen, stroomaggregaten, houtversnipperaars en puinbrekers - komen in aanmerking voor MIA\Vamil als ze aan de technische eisen voldoen zoals omschreven in de Milieulijst 2018.

Binnen de indeling voor mobiele machines zijn er aparte codes opgesteld voor:

  • elektrische en hybride aangedreven machines (F 3410)
  • emissiearme machines met een aardgasmotor (B 3411), en
  • geluidsarme machines of machines waarvan het hydraulisch systeem af-fabriek is gevuld met bio-olie (E 3412).

Elektrische of hybride machines (F 3410)

Machines met een elektrische of hybride aandrijving kunnen in aanmerking komen als ze voor werkzaamheden in de open lucht worden gebruikt. Dat geldt niet voor mobiele machines die zelfstandig zonder bestuurder (kunnen) functioneren. 

Emissiearme machine met (aard)gasmotor (B 3411)

Mobiele machines met een aardgas- of dual fuelmotor (met maximale methaanslip 4,0 g/kWh) kunnen onder code B 3411 in aanmerking komen. Onder aardgas wordt ook biogas verstaan dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt.

Biologische olie (E 3412)

Ongewijzigd blijft dat bio-olie moet zijn voorzien van een Europees Ecolabel, of, in geval van bio-olie voor land- of bosbouwmachines, een Blauer Engel-certificaat. Voor meer informatie over biosmeermiddelen kunt u ook terecht op de website van biosmeermiddelen.

Geluidseisen (E 3412)

In 2018 zijn de geluidseisen voor landbouw- en bosbouwtrekkers gewijzigd, de overige geluidseisen zijn ongewijzigd ten opzichte van de Milieulijst 2017. De eisen zijn opgenomen in de Algemene bepalingen in de Brochure/Milieulijst 2018 (pdf) op pagina 13 (of bijlage, paragraaf 1, punt 9 van de Staatscourant). Machines kunnen alleen aan de geluidseis voldoen, als de betreffende categorie mobiele machines met een geluidsniveau is opgenomen in de Milieulijst.

Positieve lijsten

Positieve lijsten zijn lijsten van merken en typen waarvan, op grond van door de leverancier verstrekte informatie, bij RVO.nl bekend is dat deze aan de gestelde eisen voldoen. De positieve lijsten voor 2018 worden aangepast aan de eisen in de Milieulijst 2018 (pdf). Positieve lijsten behorende bij de Milieulijst 2018 kunt u vanaf februari vinden op de pagina Positieve lijsten.

Service menu right