Mobiele machines en MIA\Vamil

Mobiele machines met een vaste bestuurders(zit)plaats zoals graafmachines, trekkers, kranen en laadschoppen, en ook pompen, stroomaggregaten, houtversnipperaars en puinbrekers komen in aanmerking voor MIA\Vamil als deze aan de technische eisen voldoen zoals omschreven in de Milieulijst 2018.

Binnen de indeling voor mobiele machines zijn er aparte codes opgesteld voor:

  • elektrische en hybride aangedreven machines (F 3410)
  • emissiearme machines met een aardgasmotor of fase V dieselmotor (B 3411), en
  • geluidarme machines of machines waarvan het hydraulisch systeem af-fabriek is gevuld met bio-olie (E 3412).

Elektrische of hybride machines (F 3410)

Net als in 2017 kunnen machines met een elektrische of hybride aandrijving in aanmerking komen indien deze voor werkzaamheden in de open lucht worden gebruikt. Mobiele machines die zelfstandig zonder bestuurder (kunnen) functioneren (zelfrijdend) komen niet in aanmerking. 

Emissiearme machine: (aard)gasmotoren of Fase V dieselmotoren (B 3411)

Omdat fase V goedgekeurde dieselmotoren binnenkort in Europa beschikbaar komen, kunnen machines waarbij dit de aandrijfmotor is nu in aanmerking komen. Alleen met een fase V typegoedkeuring kan worden aangetoond dat de motor aan fase V voldoet.

Biologische olie (E 3412)

Ongewijzigd blijft dat bio-olie moet zijn voorzien van een Europees Ecolabel, of, in geval van bio-olie voor land- of bosbouwmachines, een Blauer Engel-certificaat. Voor meer informatie over biosmeermiddelen kunt ook terecht op de website van biosmeermiddelen.

Geluidseisen (E 3412)

In 2018 zijn de geluideisen voor landbouw- en bosbouwtrekkers gewijzigd, de overige geluideisen zijn ongewijzigd ten opzichte van de Milieulijst 2017. De van toepassing zijnde geluidseisen zijn opgenomen in de Algemene bepalingen in de Brochure/Milieulijst 2018 (pdf) op pagina 13 (of bijlage, paragraaf 1, punt 9 van de Staatscourant). Machines kunnen alleen aan de geluidseis voldoen, als de betreffende categorie mobiele machines met een geluidniveau is opgenomen in de Milieulijst.

Positieve lijsten

Positieve lijsten zijn lijsten van merken en typen waarvan, op grond van door de leverancier verstrekte informatie, bij RVO.nl bekend is dat deze aan de gestelde eisen voldoen. De positieve lijsten voor 2018 worden aangepast aan de eisen in de Milieulijst 2018 (pdf). Positieve lijsten behorende bij de Milieulijst 2018 kunt u vanaf februari vinden op de pagina Positieve lijsten.

Service menu right