Wijzigingen in de Milieulijst MIA\Vamil 2019

Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil. De lijst passen we jaarlijks aan.

Ga meteen naar de Brochure/Milieulijst 2019 of zoek in onze digitale tool van de Milieulijst.

De Staatscourant publiceerde de Milieulijst 2019 op 27 december 2018. Hieronder enkele opvallende wijzigingen.

Circulaire economie

De Milieulijst 2019 biedt veel nieuwe mogelijkheden voor ondernemers die investeren in circulair ondernemen. Zo geldt het MIA\Vamil-voordeel in 2019 onder andere ook voor:

  • het weren van microplastics of zeer zorgwekkende stoffen uit producten (F 1300) en afvalwater (F 1544)
  • het verbeteren van de scheiding van kunststoffen (F 1410)
  • het aanwenden van gerecyclede grondstoffen (A 1413 en F 1471)
  • het duurzamer verpakken (F 1423)

Land- en tuinbouw

Nieuwe thema’s op de Milieulijst zijn:

  • verbeteren van de leefomstandigheden van bijen (F 5101)
  • tegengaan van emissie van ammoniak en methaan uit mest (B 2206, B 2207, A 2213)
  • verbeteren bodemstructuur (B 2370)
  • het verminderen van voedselverspilling (F 2601, F 2602 en F 2603)

De Milieulijst 2019 biedt verruimde mogelijkheden voor landbouwapparatuur voor sojateelt (A 2353 en A 2354). Luisdicht insectengaas en het kasdekreinigingssysteem verdwenen van de lijst.

Mobiliteit

Het voordeel voor volledig elektrische voertuigen is aangepast (D 3110). Hybride auto’s en aardgasauto’s zijn van de lijst verdwenen, net als geluidarme mobiele werktuigen met verbrandingsmotor. De Milieulijst 2019 biedt meer mogelijkheden voor:

  • elektrisch aangedreven mobiele machines (F 3413 t/m F 3416)
  • transport op waterstof (A 3311 en F 3710)

Nieuw op de Milieulijst zijn laadpalen voor zware elektrische voertuigen (F 3721).

Duurzame gebouwen

De Milieulijst 2019 biedt nieuwe mogelijkheden voor circulaire gebouwen met veel gerecyclede grondstoffen, een materialenpaspoort en een minimale CO2-voetafdruk (G 6100 en D 6101).

Gebouwen met een Groenverklaring of met het Slim-Bouwen-keurmerk verdwenen van de lijst. Onverwarmde opslagloodsen komen niet meer in aanmerking, tenzij ze aan de zeer strenge eisen voor circulaire gebouwen voldoen (D 6101).

Daarnaast biedt MIA\Vamil in 2019 voordeel voor ondernemers die hun bedrijfsterrein aanpassen aan het veranderende klimaat (D 6240).

Klimaat en lucht

Nieuw op de Milieulijst is het tegengaan van overige broeikasgassen door de industrie (F 4200), verwarmingsketels met nog lagere NOx-emissie (B 4309) en ontstoffingstechnieken voor hout(pellet)gestookte ketels, kachels of ovens (A 4486).

Service menu right