Publicaties MIA\Vamil

Download de recente publicaties, milieulijsten, jaarverslagen, films en leaflets van MIA\Vamil. U vindt ook publicaties van voorgaande jaren.

Jaarverslagen MIA\Vamil

Ondernemers mogen investeringen tot 3 maanden na datum van het 'aangaan van de verplichting' tot aankoop, melden voor MIA\Vamil. Daarom zijn de aanvraaggegevens pas in april compleet. Het MIA\Vamil-jaarverslag verschijnt dan ook meestal in de zomerperiode van het jaar erna.

MIA\Vamil jaarverslag 2017

Het belastingvoordeel voor bedrijven in 2017 door de MIA\Vamil bedroeg € 141 miljoen. De gemelde investeringen, zijn vooral investeringen in duurzame gebouwen, duurzame kassen en stallen, duurzame mobiliteit en circulair ondernemen (waaronder recycling en vermindering grondstoffenverbruik). Bekijk het Jaarverslag 2017.

Meer weten?

Service menu right