Publicaties MIA\Vamil

Download de recente publicaties, milieulijsten, jaarverslagen, films en leaflets van MIA\Vamil. U vindt ook publicaties van voorgaande jaren.

Brochures/milieulijsten

 

Formulieren

Download hier de veelgebruikte formulieren. Oude formulieren kunt u via e-mail opvragen.

 

 

Leaflets

Voor een aantal sectoren is een leaflet samengesteld. Daarin is aangegeven welke bedrijfsmiddelen voor deze sector interessant zijn en op de Milieulijst staan. Daarnaast zijn er een paar leaflets gemaakt rond een bepaald thema. Daarin staat welke bedrijfsmiddelen op de Milieulijst betrekking hebben op dat thema.

 

Jaarverslagen MIA\Vamil

Ondernemers mogen investeringen tot 3 maanden na datum van het 'aangaan van de verplichting' tot aankoop, melden voor MIA\Vamil. Daarom zijn de aanvraaggegevens pas in april compleet. Het MIA\Vamil jaarverslag verschijnt dan ook meestal in het 2e kwartaal van het jaar erna.

MIA\Vamil jaarverslag 2016

Het belastingvoordeel voor bedrijven in 2016 door de MIA\Vamil bedroeg € 128 miljoen (€ 132 miljoen in 2015). Het beschikbare budget was € 137 miljoen (in 2015 was dat € 131 miljoen).

Veel van de MIA\Vamil aanvragen in 2016 sluiten goed aan bij het Rijksbrede programma circulaire economie. Ondernemers investeerden vooral in mobiliteit, voedsel en bouw.

Lees alles over de MIA\Vamil in 2016 in het jaarverslag 2016.

Meer weten?

 

Service menu right