Service menu right

Agrarisch en MIA\Vamil

De MIA en Vamil bieden veel steun voor ondernemers die bijdragen aan een duurzame agrarische sector.

Ga meteen naar de Brochure/Milieulijst 2019 of zoek in onze digitale tool van de Milieulijst.

Op de Milieulijst 2019 staan omschrijvingen voor onder andere:

  • duurzame kassen
  • andere duurzame glastuinbouwtechnieken, zoals nieuwe technieken voor duurzaam watergebruik in de glastuinbouw
  • duurzame stallen
  • technieken die gebruikt worden in de biologische sector
  • technieken die emissie van methaan verminderen
  • milieuvriendelijke mobiele machines, zoals heftrucks, tractoren en graafmachines
  • milieuvriendelijke technieken voor onkruidbestrijding
  • milieuvriendelijke technieken voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen
  • milieuvriendelijke technieken in de boomteelt en fruitteelt

Raadpleeg de Milieulijst voor meer informatie of raadpleeg de leaflets in de bijlagen.

Duurzame veehouderij

MIA en Vamil biedt mogelijkheden voor duurzame stallen. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden voor de duurzame veehouderij. Lees meer op Duurzame veehouderij en MIA\Vamil.

Duurzame glastuinbouw

Wanneer u investeert in een duurzame en milieuvriendelijke kas of teelt, kunt u in aanmerking komen voor MIA en Vamil, mits u investeert in bepaalde typen kassen/teelt. Lees meer op Duurzame glastuinbouw en MIA\Vamil.

Nuttige toepassing van gas verplicht bij afdekking drijfmestopslag

De Milieulijst 2019 stelt strenge eisen aan afdekvoorzieningen voor de drijfmestopslag. Deze voorzieningen komen uitsluitend in aanmerking wanneer het opgevangen gas een nuttige toepassing krijgt. Veehouders die investeren in een afdekvoorziening met bijvoorbeeld een spankap of drijfdek met ontluchting kunnen geen aanspraak maken op het MIA\Vamil-voordeel.

Sinds 1 januari 2018 geldt er een afdekplicht voor mestbassins. Het MIA\Vamil-voordeel geldt alleen voor ondernemers die een betere milieuprestatie leveren dan waartoe zij wettelijk verplicht zijn. De voorwaarden voor afdekking van mestopslagen staan omschreven onder code B 2208 in de Milieulijst 2019.