Elektrisch rijden - MIA\Vamil

Waterstofauto’s en volledig elektrische auto's komen in aanmerking voor MIA (en Vamil) onder bedrijfsmiddelcodes F 3109 en D 3110.

  • Waterstofauto’s komen in aanmerking voor 36% MIA en 75% Vamil onder code F 3109
  • Volledig elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km komen in aanmerking voor 27% MIA onder code D 3110

Kosten die in aanmerking komen

Uw auto komt voor maximaal een bepaald bedrag in aanmerking voor MIA en/of Vamil:

  • auto's onder code F 3109: maximaal € 50.000 voor MIA en Vamil
  • auto's onder code D 3110: maximaal € 40.000 voor MIA

Dit betekent ook dat het aanmeldingsbedrag per auto niet hoger kan zijn dan deze bedragen.

Accessoires af-fabriek komen in aanmerking. Niet de accessoires die door de dealer worden geleverd of gemonteerd, zoals winterbanden, dakkoffers en trekhaken. Losse onderdelen, zoals aanhangers of een afneembare fietsendrager, kunnen niet gemeld worden. Wel komen de kosten voor het rijklaar maken, de verwijderingsbijdrage en legeskosten in aanmerking voor MIA.

De laadpaal kan apart worden gemeld onder code F 3720 als het investeringsbedrag groter is dan € 2.500. De laadpaal kan ook worden meegemeld met de e-auto als het investeringsbedrag lager is dan € 2.500 en het maximaal te melden bedrag nog niet is bereikt. Voor code D 3110 is het maximaal te melden bedrag € 40.000 per voertuig (inclusief laadpaal).

Ligt de aanschafprijs van de auto boven het maximumbedrag en is de laadpaal goedkoper dan € 2.500, dan is het niet mogelijk om de kosten van de laadpaal nog mee te nemen. Eventuele subsidie voor de auto (en laadpaal) moet u van het te melden investeringsbedrag aftrekken. De investeringskosten in gebruikte auto's komen niet in aanmerking voor MIA en Vamil. In sommige gevallen worden demo-modellen fiscaal als gebruikt aangemerkt. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon voor ondernemers.

Wanneer u de btw kunt verrekenen, moet u de investeringskosten exclusief btw melden. U kunt, als u vrijgesteld bent van btw, de investering inclusief btw melden. Vragen over btw kunt u stellen aan de Belastingtelefoon voor ondernemers. Als u een korting heeft gekregen op de aanschaf van uw auto dan dient u deze korting te verrekenen.

Rekenvoorbeeld

Stel de aanschafprijs van een elektrische auto (code D 3110) is € 70.000. De elektrische auto komt voor maximaal € 40.000,- in aanmerking voor MIA. Op het meldingsformulier vult u een bedrag in van € 40.000. Het netto voordeel van de MIA is bij 27% aftrek en 25% belastingtarief: 27% x 25% x € 40.000 = € 2.700.

Dit is exclusief het BPM-voordeel en eventuele andere fiscale voordelen zoals een lagere bijtelling. Per bedrijf kan de hoogte van het voordeel afwijken, afhankelijk van de hoogte van het eigen belastingtarief en de mogelijkheden voor vrije afschrijving en aftrek van de winst.

 

Typen auto's die in aanmerking komen

Merken en typen waarvan bij RVO.nl bekend is dat ze in aanmerking komen voor MIA onder code code F 3109 en D 3110, vindt u op de 'Positieve lijst voor de e-auto'. In 2019 wordt de positieve lijst om de maand bijgewerkt. Op Positieve lijsten MIA\Vamil vindt u uitgebreide informatie over alle bedrijfsmiddelen die op de positieve lijsten van de MIA\Vamil-regeling staan.

Andere mogelijkheden voor transport

Naast waterstof-, elektrische, plug-in hybride en aardgasauto’s biedt de Milieulijst ook mogelijkheden voor bussen, bestelbussen en vrachtwagens. Code F 3108 heeft betrekking op elektrische bussen en code F 3115 heeft betrekking op waterstofbussen.

Elektrische bestelbussen vallen onder code F 3114. Elektrische bestelbussen komen voor maximaal €75.000,- in aanmerking voor MIA en Vamil.
Elektrisch aangedreven vrachtwagens komen onder code F 3116 in aanmerking voor MIA en Vamil en aardgas vrachtwagens komen onder code D 3117 in aanmerking voor MIA. De kosten voor de bakwagenchassis of trekker komen in aanmerking.

Aanvragen

Een voorbeeld: u bestelt uw nieuwe Elektrische auto op 4 oktober 2018, maar uw dealer levert deze pas in 2019 met kenteken op uw naam. U kunt MIA tot uiterlijk 4 januari 2019 aanvragen. De auto is besteld in 2018 en moet dan voldoen aan de eisen van de Milieulijst van 2018.

Veelgestelde vragen

De eisen voor MIA zijn nader toegelicht aan de hand van de FAQ eisen e-auto. De meldingsprocedure voor MIA zijn toegelicht aan de hand van de FAQ meldingsprocedure e-auto Elektrisch Rijden.

Service menu right