Mobiele machines en MIA\Vamil

Mobiele machines met een vaste bestuurders(zit)plaats, zoals graafmachines, land- en bosbouwtrekkers, kranen en laadschoppen, komen in aanmerking voor MIA\Vamil als ze aan de technische eisen voldoen zoals omschreven in de Milieulijst 2019. Op de Milieulijst 2019 zijn er aparte codes voor:

  • Elektrisch aangedreven machines met accu’s of een brandstofcel (F 3413)
  • Elektrisch aangedreven machines op netspanning ( A 3414)
  • Hybride aangedreven machines ( B 3415)
  • Elektrisch aangedreven vorkheftrucks (F 3416), en
  • Machines waarvan het hydraulisch systeem af-fabriek is gevuld met bio-olie ( B 3420)

Elektrische of hybride machines

Machines met een elektrische of hybride aandrijving kunnen in aanmerking komen als ze voor werkzaamheden in de open lucht (buiten) worden gebruikt. Mobiele machines die werkzaamheden zelfstandig zonder bestuurder (kunnen) uitvoeren komen niet in aanmerking.

In voorgaande jaren was er één code voor elektrische en hybride mobiele machines, vanwege grote verschillen tussen verschillende aandrijvingen en machines kunnen elektrische en hybride machines in 2019 onder verschillende codes in aanmerking komen.

Uitsluitend elektrisch aangedreven machines (met uitzondering van vorkheftrucks) welke van aandrijvingsenergie worden voorzien door middel van een accupakket (en eventueel een netspanningskabel) of brandstofcel komen onder code F 3413 in aanmerking.

Uitsluitend elektrisch aangedreven machines welke van aandrijvingsenergie worden voorzien door middel van een netspanningskabel komen onder code A 3414 in aanmerking.
Hybride machines, aangedreven door een combinatie van een verbrandingsmotor en één of meerdere elektromotoren, komen onder code B 3415 in aanmerking.

Ook is er voor uitsluitend elektrisch aangedreven vorkheftrucks - voorzien van een gesloten cabine en met een hefcapaciteit van 5 ton of meer - code F 3416.

Biologische olie - B 3420

Mobiele machines waarvan het hydraulisch systeem af-fabriek is gevuld met bio-olie komen in aanmerking onder code B 3420 (voorheen E 3412). Landbouw- en bosbouwtrekkers komen niet in aanmerking onder deze code. Deze bio-olie moet zijn voorzien van een Europees Ecolabel ofeen Blauer Engel-certificaat. Voor meer informatie over biosmeermiddelen kunt u ook terecht op de website van biosmeermiddelen.

Service menu right