Stappenplan voorstel Milieulijst

De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. Iedereen kan een voorstel indienen voor de eerstvolgende Milieulijst.

Stap 1

U controleert of uw product al onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst valt. U kunt daarvoor gebruik maken van de digitale zoekfunctie op deze site. Als u twijfelt, kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Stap 2

Voor het indienen van een voorstel kunt u als hulpmiddel het 'Voorstelformulier Milieulijst 2019' hieronder downloaden. Mocht u op bepaalde vragen op het formulier geen antwoord weten dan is het zinvol om mogelijke instanties of bedrijven aan te geven die deze gegevens kunnen verstrekken. Als u over verdere aanvullende informatie beschikt, zoals literatuur of documentatiemateriaal dan is het belangrijk om deze beschikbaar te stellen. Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Stap 3

Het ingevulde formulier en eventueel aanvullende informatie kunt u uiterlijk 1 september 2018 mailen naar Milieulijst@rvo.nl of per post sturen naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
t.a.v. Milieulijst MIA\Vamil
Postbus 10073
8000 GB Zwolle

Stap 4

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) toetst uw voorstel aan de criteria voor opname op de Milieulijst en vraagt indien nodig aanvullende gegevens bij u op.

Stap 5

RVO.nl brengt over uw voorstel advies uit aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stap 6

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beslist of uw voorstel wordt gehonoreerd.

Stap 7

In de nieuwe Milieulijst kunt u nagaan of uw voorstel is overgenomen. Deze wordt tegen het einde van het jaar gepubliceerd in de Staatscourant en op internet geplaatst. Over de samenstelling van de lijst wordt niet gecorrespondeerd.

Service menu right