Stappenplan voorstel Milieulijst

De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. Iedereen kan een voorstel indienen voor de eerstvolgende Milieulijst.

Ga meteen naar de Brochure/Milieulijst 2019 of zoek in onze digitale tool van de Milieulijst.

Stap 1

Controleer of uw product al onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst valt. Maak daarvoor gebruik van de digitale zoekfunctie op deze site. Neem bij twijfel contact op.

Stap 2

Gebruik voor het indienen van een voorstel als hulpmiddel het Formulier voorstel voor opname op de Milieulijst. Heeft u op bepaalde vragen in het formulier geen antwoord? Dan is het zinvol dat u aangeeft welke mogelijke instanties of bedrijven deze gegevens kunnen verstrekken.

Beschikt u over verdere aanvullende informatie, dan is het belangrijk om deze beschikbaar te stellen. Denk bijvoorbeeld aan literatuur of documentatiemateriaal. Voor een nadere toelichting kunt u contact met ons opnemen.

Stap 3

Mail het ingevulde formulier en eventueel aanvullende informatie uiterlijk 1 september 2019 naar Milieulijst@rvo.nl of stuur het per post naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
t.a.v. Milieulijst MIA\Vamil
Postbus 10073
8000 GB Zwolle

Stap 4

Wij toetsen uw voorstel aan de criteria voor opname op de Milieulijst en vragen u indien nodig om aanvullende gegevens.

Stap 5

RVO.nl brengt over uw voorstel advies uit aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stap 6

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beslist of uw voorstel wordt goedgekeurd.

Stap 7

In de nieuwe Milieulijst kunt u nagaan of uw voorstel is overgenomen. De lijst wordt tegen het einde van het jaar gepubliceerd in de Staatscourant en op internet. Over de samenstelling van de lijst wordt niet gecorrespondeerd.

Service menu right