Stappenplan voorstel Milieulijst

De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. Iedereen kan een voorstel indienen voor de eerstvolgende Milieulijst.

Stap 1

Controleer of uw product al onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst valt. Maak daarvoor gebruik van de digitale zoekfunctie op deze site. Neem bij twijfel contact op met de helpdesk.

Stap 2

Houd onze website in de gaten voor het indienen van een voorstel voor de Milieulijst 2020. Een nieuw voorstelformulier wordt in de loop van 2019 geplaatst.

Stap 3

Mail het ingevulde formulier en eventueel aanvullende informatie uiterlijk 1 september 2019 naar Milieulijst@rvo.nl of stuur het per post naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
t.a.v. Milieulijst MIA\Vamil
Postbus 10073
8000 GB Zwolle

Stap 4

Wij toetsen uw voorstel aan de criteria voor opname op de Milieulijst en vragen u indien nodig om aanvullende gegevens.

Stap 5

RVO.nl brengt over uw voorstel advies uit aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stap 6

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beslist of uw voorstel wordt goedgekeurd.

Stap 7

In de nieuwe Milieulijst kunt u nagaan of uw voorstel is overgenomen. De lijst wordt tegen het einde van het jaar gepubliceerd in de Staatscourant en op internet. Over de samenstelling van de lijst wordt niet gecorrespondeerd.

Service menu right