Stappenplan voorstel Milieulijst

De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. Iedereen kan een voorstel indienen voor de eerstvolgende Milieulijst.

Stap 1

U controleert of uw product al onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst valt. U kunt daarvoor gebruik maken van de digitale zoekfunctie op deze site. Als u twijfelt, kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Stap 2

Het indienen van een voorstel voor de Milieulijst 2019 is helaas niet meer mogelijk (tot 1 september dit jaar). Voor de Milieulijst 2020 zal volgend jaar een nieuw voorstelformulier op internet worden geplaatst.

Stap 3

Het ingevulde formulier en eventueel aanvullende informatie kunt u uiterlijk 1 september 2019 mailen naar Milieulijst@rvo.nl of per post sturen naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
t.a.v. Milieulijst MIA\Vamil
Postbus 10073
8000 GB Zwolle

Stap 4

Wij toetsen uw voorstel aan de criteria voor opname op de Milieulijst en vraagt indien nodig aanvullende gegevens bij u op.

Stap 5

RVO.nl brengt over uw voorstel advies uit aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stap 6

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beslist of uw voorstel wordt goedgekeurd.

Stap 7

In de nieuwe Milieulijst kunt u nagaan of uw voorstel is overgenomen. Deze wordt tegen het einde van het jaar gepubliceerd in de Staatscourant en op internet geplaatst. Over de samenstelling van de lijst wordt niet gecorrespondeerd.

Service menu right