Uw product op de Milieulijst

Wilt u een innovatief of milieuvriendelijke product op de markt introduceren? Of wilt u uw markt verbreden? MIA\Vamil helpt daarbij. U kunt uw product op de Milieulijst laten zetten. Uw afnemers kunnen dan belastingvoordeel krijgen. Dat verlaagt de financiële drempel. Bovendien hebben producten op de Milieulijst een aantoonbaar groen imago.

Uw product op de Milieulijst

Hoe u een voorstel indient, leest u in het Stappenplan voorstel Milieulijst. De omschrijvingen op de Milieulijst zijn zo opgesteld dat hier verschillende technieken met vergelijkbare milieuprestaties onder kunnen vallen. Past uw milieuvriendelijke en innovatieve product nog niet onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst? Iedereen kan voorstellen aandragen voor het aanpassen van omschrijvingen of voor het toevoegen van nieuwe omschrijvingen. Als uw voorstel wordt gehonoreerd, verschijnt de (aangepaste) omschrijving op de eerstvolgende Milieulijst. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast.

Positieve lijsten

Een voorstel voor de nieuwe Milieulijst is niet hetzelfde als een verzoek om opname van uw type machine op de positieve lijst. Positieve lijsten zijn lijsten waarin merken en typen van mobiele machines of bedrijfsmiddelen staan genoemd. Van deze merken en typen is bekend dat deze aan de eisen (kunnen) voldoen van een codeomschrijving op de Milieulijst. Dit is vastgesteld op basis van ontvangen technische specificaties. Er zijn slechts een beperkt aantal positieve lijsten behorende bij de Milieulijst. Kijk voor meer informatie en tips over opname op de positieve lijsten op de pagina positieve lijsten. Maak voor een verzoek om opname op de positieve lijst gebruik van de checklist onderaan de pagina positieve lijsten.

Suggesties, ideeën en opmerkingen

Wij horen graag al uw suggesties, ideeën en opmerkingen. Bijvoorbeeld:
  • de oplossing van een voor uw branche specifiek milieuprobleem blijft op de Milieulijst onderbelicht
  • u loopt tegen problemen aan bij het verkrijgen van de benodigde keurmerken voor MIA\Vamil
  • de procedure is niet duidelijk omschreven in de brochure of op de website
  • u vindt de omschrijvingen in de Milieulijst niet duidelijk
  • u wilt uw product geplaatst hebben op de Milieulijst. Zie hiervoor het Stappenplan voorstel Milieulijst
Stuur uw suggesties, ideeën en opmerkingen naar Milieulijst@rvo.nl.

Service menu right