Service menu right

Veelgestelde vragen codes circulair bouwen

Veelgestelde vragen

De rekentools voor de MPG op basis van de NMD 3.0 zijn nog steeds niet beschikbaar. Deze berekening moet wel binnen 3 maanden na de investeringsdatum aanwezig zijn volgens de eisen van de codes voor circulaire gebouwen. Wat te doen?

U kunt de MPG met rekentools op basis van de NMD versie 2.3 berekenen. De uitkomst hiervan zou in principe vergelijkbaar moeten zijn met de uitkomst op basis van de NMD versie 3.0. Echter, module A en module D zijn hiermee niet te berekenen. Daarvoor is een rekentool op basis van de NMD versie 3.0 echt nodig.

Als de MIA-meldingstermijn dreigt te verlopen en Module A en D zijn nog niet te berekenen, dan kunt u de volgende route volgen:

  • Doe de MPG-berekening op basis van de NMD versie 2.3. De score moet voldoen aan de grenswaarde die gesteld is in de code.
  • In aanvulling hierop moeten gereserveerde circulaire en biobased materiaalvoorraden bij fr investeringsverplichting worden aangetoond, omdat deze naar verwachting de laagste schaduwprijzen hebben. Daarmee wordt enig realisme in de aannames voor module A- en module D-scores geborgd.
  • Lever de volledige berekening zo snel mogelijk aan nadat de rekentools voor versie 3.0 beschikbaar zijn (uiterlijk binnen 3 maanden).

NB. Het is niet realistisch om grote bouwprojecten aan te melden voor de circulaire gebouwcodes, tenzij deze volledig biobased zijn of iets dergelijks. Bij veel gebruik van beton is het niet realistisch om aan te nemen dat men aan de verhouding module A en module D kan gaan voldoen. Deze projecten zullen daarom niet geaccepteerd worden zonder de rekentools versie 3.0.

Wat gebeurt er met de MIA-melding als een circulair gebouw niet blijkt te voldoen op het moment dat module A en module D te berekenen zijn? Vervalt dan het recht op Milieu-investeringsaftrek?

Dat hangt ervan af. Als er tevens een BREEAM-, GPR- of LEED-traject is gestart, dan kan RVO.nl de gemelde code voor een circulair gebouw omzetten in een code voor een duurzaam gebouw volgens BREEAM, GPR of LEED BD+C (code 6115, 6116, 6120, 6121, 6125 of 6126). Als aangetoond kan worden dat het gebouw aan de eisen van een duurzaam gebouw-code voldoet, komt de investering in aanmerking voor MIA voor het in die code beschreven percentage fiscaal voordeel en aftoppingsbedrag per m2 BVO.

In het materialenpaspoort moet inzicht in losmaakbaarheid en toxiciteit zijn opgenomen. Hoe toon ik dit aan?

Deze thema’s zijn fors in ontwikkeling. Voor meer informatie over deze onderwerpen, zie bijvoorbeeld: https://circulairebouweconomie.nl/rapporten