Service menu right

Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift

Bij de meeste bedrijfsmiddelen op de Milieulijst staat een exacte beschrijving van doel, middel en werking. Deze 'bedrijfsmiddelen met middelvoorschrift' staan in paragraaf 2a van de algemene bepalingen.

Bijzonder zijn de 'bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift'. Hierbij staat alleen het te behalen doel omschreven: de te leveren prestatie is richtinggevend. Een exacte technisch beperkende omschrijving is met opzet achterwege gelaten. Dit is voor u voordelig, omdat u dan meer keuzevrijheid heeft bij het investeringsgedrag.

Bovendien geeft deze werkwijze meer ruimte aan innovatie, want ook voor nieuwe ideeën is direct fiscale ondersteuning mogelijk. Bosbouw, energie, landbouw, aquacultuur en visserij zijn uitgesloten voor het melden van een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift.

Voorwaarden

Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift en de aanvullende voorwaarden daaraan zijn opgenomen in paragraaf 2b van de Milieulijst 2019. De belangrijkste voorwaarde is dat een aanzienlijk betere milieuprestatie wordt behaald dan wat gangbaar is in de branche. Meer informatie over de controle op de aanvullende voorwaarden die in de Milieulijst worden gesteld aan bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift vindt u op de pagina Voorwaarden aan bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

Kostenafbakening

Voor meer informatie over de kostenafbakening bij de controle kunt u terecht op de pagina Kostenafbakening.

Enkele codes toegelicht

Een uitleg over aandachtspunten bij enkele bedrijfsmiddelcodes met doelvoorschrift leest u op de pagina Code A - 0001 toegelicht

Codes bedrijfsmiddelen

Een volledig overzicht van de bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift vindt u op pagina's 94-103 van de Brochure/Milieulijst 2019 (pdf) of in Paragraaf 2b van de algemene bepalingen (publicatie in de Staatscourant).

Controle meldingen

Bedrijfsmiddelen op de Milieulijst toetsen we voorafgaand aan opname op de Milieulijst getoetst aan de Criteria voor opname op de Milieulijst. De hoogte van het voordeel en een eventuele aftopping van het investeringsbedrag maken dat de steun door MIA\Vamil het gestelde plafond in het steunkaders van de EU niet overschrijdt.

Verder toetsen we of het bedrijfsmiddelen voldoende milieuvoordelen heeft en voldoende vernieuwend is. Omdat bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift zeer verschillend van aard kunnen zijn, kan RVO.nl niet voorafgaand aan de opname op de Milieulijst volledig toetsen of u het middel voldoet aan de genoemde criteria.

Voorafgaand aan de investering dient degene die de investering voor MIA\Vamil meldt, te toetsen of aan de eisen wordt voldaan. Daar tekent hij ook voor op het meldingsformulier. Op pagina's 94–103 van de Brochure/Milieulijst 2019 (pdf) of in Paragraaf 2b van de algemene bepalingen (publicatie Staatscourant) vindt u welke bedrijfsmiddelen als bedrijfsmiddel met doelvoorschrift zijn aangemerkt en aan welke aanvullende eisen meldingen voor deze bedrijfsmiddelen moeten voldoen.

Bij de controle van een melding voor een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift toetst RVO.nl of aan deze eisen is voldaan. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.