Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift

Voor de meeste bedrijfsmiddelen op de Milieulijst worden doel, middel en werking exact omschreven. Deze 'bedrijfsmiddelen met middelvoorschrift' staan in paragraaf 2a van de algemene bepalingen. Bijzonder zijn de 'bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift'. Hier wordt alleen het te behalen doel omschreven: de te leveren prestatie is richtinggevend.

Een exacte technisch beperkende omschrijving is met opzet achterwege gelaten. Dat is voor de ondernemer voordelig, omdat hij meer keuzevrijheid krijgt bij zijn investeringsgedrag. Bovendien geeft deze werkwijze meer ruimte aan innovatie, want ook voor nieuwe ideeën is direct fiscale ondersteuning mogelijk. Bosbouw, energie, landbouw, aquacultuur en visserij zijn uitgesloten voor het melden van een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift.

Voorwaarden bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift

Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift en de aanvullende eisen daaraan zijn opgenomen in paragraaf 2b van de Milieulijst 2018. De belangrijkste eis is dat een aanzienlijk betere milieuprestatie wordt behaald dan wat gangbaar is in de branche. Meer informatie over de controle op de algemene eisen die in de Milieulijst worden gesteld aan bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift vindt u op de pagina Eisen aan bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

Kostenafbakening

Voor meer informatie over de kostenafbakening bij de controle kunt u terecht op de pagina Kostenafbakening.

Enkele codes toegelicht

Een uitleg over aandachtspunten bij enkele bedrijfsmiddelcodes met doelvoorschrift leest u op de pagina Enkele codes toegelicht.

Voorbeelden bedrijfsmiddelcodes met doelvoorschrift

  • Code 0001 voor eerste toepassingen van een milieuvriendelijke techniek.
  • Code 1100 voor nieuwe biobased toepassingen (groene grondstoffen).
  • Code 1200/1400 voor het verminderen van grondstoffengebruik (preventie, hergebruik en recycling uit afval).
  • Code 1240 voor waterbesparing. Onder andere Friesland Campina maakte gebruik van deze mogelijkheid.
  • Code 1406 voor het terugwinnen van fosfaat uit afvalstromen (zie praktijkvoorbeeld uit het jaarverslag 2010).
  • Code 4410/4420 voor beperken van (fijn)stofuitstoot. Onder andere OCI Nitrogen maakte gebruik van deze mogelijkheid.

Een volledig overzicht van de bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift vindt u in Paragraaf 2b van de algemene bepalingen of op pagina 89 - 95 van de Brochure/Milieulijst 2018 (pdf).

Controle meldingen van bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift

Bedrijfsmiddelen op de Milieulijst worden voorafgaand aan opname in de Milieulijst getoetst aan de Criteria voor opname op de Milieulijst. De hoogte van het voordeel en een eventuele aftopping van het investeringsbedrag maken dat de steun door MIA\Vamil het gestelde plafond in het steunkaders van de EU niet overschrijdt. Verder wordt getoetst of het bedrijfsmiddelen voldoende milieuvoordelen heeft en voldoende vernieuwend is.

Omdat bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift zeer verschillend van aard kunnen zijn, kan voorafgaand aan de opname in de Milieulijst niet volledig worden getoetst of aan de genoemde criteria wordt voldaan. Voorafgaand aan de investering dient degene die de investering voor MIA\Vamil meldt, te toetsen of aan de eisen wordt voldaan. Daar tekent hij ook voor op het meldingsformulier.

Op pagina 89 – 95 van de Brochure/Milieulijst 2018 (pdf) of in Paragraaf 2b van de algemene bepalingen vindt u welke bedrijfsmiddelen als bedrijfsmiddel met doelvoorschrift zijn aangemerkt en aan welke aanvullende eisen meldingen voor deze bedrijfsmiddelen moeten voldoen.

Bij de controle van een melding voor een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift toetst RVO.nl of aan deze eisen is voldaan. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

Service menu right