Rekenvoorbeelden - MIA\Vamil in uw voordeel?

Onderstaande rekenvoorbeelden zijn bedoeld om u te helpen zelf uw voordeel uit te rekenen. Voor de actuele belastingtarieven verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

Toepassing Vamil

U koopt voor € 50.000  een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel met een levensduur van 10 jaar zonder restwaarde. Reguliere afschrijving: u trekt jaarlijks (€ 50.000 - € 0 : 10 =) € 5.000 af van de fiscale winst.

Dit bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst, dus u kunt Vamil toepassen. U kiest ervoor in het investeringsjaar 75% het totale aanschafbedrag van € 50.000 ofwel € 37.500, in één keer af te trekken van de winst. Uw nettovoordeel is afhankelijk van onder andere de winstbelasting en het rentepercentage en bedraagt gemiddeld 3% van het investeringsbedrag.

Toepassing Milieu-investeringsaftrek

Uw fiscale winst bedraagt na reguliere afschrijving € 75.000 en u betaalt 25% belasting over de fiscale winst van uw bedrijf.

U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst met code D is vermeld. De aftrek voor code D bedraagt 27% van € 50.000, dat is € 13.500. De fiscale winst wordt nu € 61.500 (€ 75.000 - € 13.500). Zonder MIA zou u €75.000 x 25% = € 18.750 belasting moeten betalen.

Door gebruik te maken van de MIA betaalt u echter maar €61.500 x 25% = € 15.375 belasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 3.375.

Meer fiscale informatie over MIA\Vamil vindt u op de website van de Belastingdienst.

Service menu right