Rekenvoorbeelden - MIA\Vamil in uw voordeel?

Onderstaande rekenvoorbeelden zijn bedoeld om u te helpen zelf uw voordeel uit te rekenen. Voor de actuele belastingtarieven verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

Toepassing Vamil

Als ondernemer koopt u een apparaat dat een levensduur heeft van 10 jaar, € 50.000 kost en geen restwaarde heeft. Volgens de 'normale' manier schrijft u deze investering af door jaarlijks een vast bedrag van de fiscale winst af te trekken. Het bedrag, dat afgetrokken mag worden, bestaat uit de kostprijs min de restwaarde, gedeeld door levensduur. In ons voorbeeld dus (€ 50.000 - € 0 : 10 =) € 5.000 per jaar.

Omdat dit bedrijfsmiddel in de Milieulijst staat, kunt u Vamil toepassen. Dit houdt in dat u zelf het tijdstip van afschrijven bepaalt. U kunt zelfs al in het investeringsjaar 75% het totale aanschafbedrag van € 50.000 ofwel € 37.500, in één keer aftrekken van de winst (mits het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen of is betaald). En, zoals gezegd, minder fiscaal belastbare winst betekent minder belasting. Uw nettovoordeel is afhankelijk van o.a. de afschrijvingstermijn en het rentepercentage en bedraagt gemiddeld 3% van het investeringsbedrag.

Toepassing Milieu-investeringsaftrek

Stel, de fiscale winst bedraagt na reguliere afschrijving € 75.000 en u betaalt 20% belasting over de fiscale winst van uw bedrijf. U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel dat in de Milieulijst met code D is vermeld. De aftrek voor code D bedraagt 27% van € 50.000, dat is € 13.500. De fiscale winst wordt nu € 61.500 (€ 75.000 - € 13.500). Zonder MIA zou u € 15.000 belasting moeten betalen.

Door gebruik te maken van de MIA betaalt u echter maar € 12.300 belasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 2.700.

Combinatie MIA en Vamil

Stel, u koopt een bedrijfsmiddel dat voldoet aan een omschrijving op de Milieulijst. De letter voor de betreffende code op de Milieulijst is B en het aanschafbedrag is € 50.000 met een afschrijvingstermijn van 5 jaar. De restwaarde na 5 jaren is nihil. U kunt zowel van de MIA als de Vamil-regeling gebruikmaken. Het aftrekpercentage is 13,5% want in de bedrijfsmiddelcode staat een B. De MIA bedraagt 13,5% van € 50.000, dat is € 6.750.

Bij de 'normale' afschrijving kunt u gedurende 5 jaar elk jaar € 10.000 aftrekken van uw fiscale winst. Omdat op het bedrijfsmiddel ook de Vamil-regeling van toepassing is, kunt u 75% van het geïnvesteerd bedrag al in het eerste jaar afschrijven. U brengt dan het eerste jaar € 37.500 (dankzij de Vamil) + € 6.750 (dankzij de MIA) = € 44.250 ten laste van uw fiscale winst. In de volgende jaren valt er dan nog maar 25% af te schrijven.

Service menu right