Voorwaarden Milieuadvieskosten - MIA\Vamil

Als u een milieu-investering heeft gedaan naar aanleiding van een milieuadvies of een studie 'Ecodesign on Energy Using Products', komen de kosten voor deze onderzoeken ook in aanmerking voor MIA en/of Vamil.

Eisen aan onderzoeken

  • Het onderzoek moet de mogelijkheden beschrijven tot vermindering van emissie of grondstofverbruik in bestaande of toekomstige activiteiten.
  • Het onderzoek moet betrekking hebben op een door een onderneming beheerd en bestaand proces.
  • Het onderzoek moet de mogelijkheden in kaart brengen van het ontwikkelen en aanpassen van processen en/of producten.
  • Het onderzoek moet een overzicht bevatten van belangrijkste grond- en hulpstoffen en/of emissies van het betreffende proces.
  • Het onderzoek moet een gespecificeerde opgave bevatten van alternatieve, economisch toepasbare technieken en methoden om de meest relevante milieubelasting te verminderen. Deze opgave moet ook de omvang van de vermindering van de milieubelasting bevatten.

Eisen toekenning MIA en/of Vamil

  • Uw onderneming behoort tot het midden- en kleinbedrijf (mkb).
  • De milieu-investering moet plaatsvinden binnen 24 maanden na het tijdstip waarop de opdracht tot het advies is verstrekt.
  • De milieu-investering moet zijn aanbevolen in het advies.
  • De kosten van het advies mogen niet ook nog eens worden toegerekend aan andere milieu-investeringen.
  • Adviezen binnen een concern zijn uitgesloten.

Milieuadvieskosten moeten altijd in combinatie met het geadviseerde bedrijfsmiddel worden gemeld en bij het totale meldbedrag worden opgeteld. Een melding voor alleen het milieuadvies kan dus niet. Daardoor leveren de milieuadvieskosten voor de ondernemer hetzelfde financiële voordeel op als het bedrijfsmiddel dat voor de regeling wordt aangemeld. De kosten van een advies kunt u daarmee melden buiten de normale meldingstermijn van 3 maanden na aangaan van verplichtingen.

Service menu right