Welke kosten komen in aanmerking?

Welke kosten komen in aanmerking?

 • alle aanschaf- en voortbrengingskosten die toe te rekenen zijn aan het bedrijfsmiddel voor zover niet uitgesloten in de omschrijving van het bedrijfsmiddel in de Milieulijst;
 • kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en daarom geen zelfstandige betekenis hebben. Voorbeelden hiervan zijn leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur;
 • kosten voor het aanpassen van een bedrijfsmiddel mits het 'aangepaste bedrijfsmiddel' voldoet aan de eisen van de Milieulijst;
 • kosten voor het vervangen van een versleten of defect bedrijfsmiddel, mits dit een verbetering van het milieu of het dierwelzijn oplevert. Dit betekent dat vervanging van een apparaat of een onderdeel van een apparaat een verlaging van de emissie, een vergroting van de waterbesparing, afvalpreventie of dierwelzijn tot gevolg moet hebben;
 • Milieuadvieskosten (maken onderdeel uit van de voortbrengingskosten).

Welke kosten komen niet in aanmerking?

 • onderhoudskosten;
 • kosten die betrekking hebben op grond, woonhuizen, vaartuigen voor representatieve doeleinden, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard;
 • bedrijfsmiddelen die al eerder door een ander zijn gebruikt (kosten die worden gemaakt voor het installeren/gebruiksklaar maken van het tweedehandse bedrijfsmiddel mogen wel gemeld worden);
 • investeringen van in totaal minder dan € 2.500 per melding;
 • investeringen die nog niet in gebruik zijn genomen en waarvan na 1 jaar na de datum van opdracht minder dan 25% van het investeringsbedrag is betaald (neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst);
 • investeringen waarop Energie-investeringsaftrek (EIA) is toegepast, komen niet in aanmerking voor MIA.
Maximaal komt voor MIA\Vamil in aanmerking:
- € 25 miljoen per belastingplichtige per jaar, en

- € 25 miljoen per bedrijfsmiddel.

Verrekenen subsidiebedrag

Als u subsidie ontvangt voor het betreffende bedrijfsmiddel, moet u het subsidiebedrag aftrekken van de aanschaf- of voortbrengingskosten. Exploitatiesubsidies hoeft u niet in mindering te brengen.

Heeft u fiscale vragen? Ga naar de Belastingdienst

Service menu right