Veelgestelde vragen Glastuinbouw MIA en Vamil

 

 

Veelgestelde vragen

Groen Label Kas: Hoe weet ik onder welke gewasgroep ik mijn investering moet melden?

De Milieulijst 2015 hanteert verschillende maximumbedragen per gewasgroep. Er zijn vier gewasgroepen: groenten, bloemen,potplanten en uitgangsmateriaal. De hoogte van de maximumbedragen zijn mede gebaseerd op de kosten voor een teeltsysteem voor een bepaalde groep. Uw investering zal ingedeeld worden aan de hand van het te telen gewas/product. In het overzicht gewasgroepen zijn de meest voorkomende teelten ingedeeld naar gewasgroep.

Kas met certificaat ‘On the way to Planet-Proof’ (voorheen Milieukeur). Ik heb nog geen certificaat voor mijn nieuw te bouwen / aan te passen kas, maar ik ben al wel opdrachten aangegaan. Wat nu?

U moet de investeringen in uw kas tijdig melden voor de MIA en de Vamil. Ook moet u kunnen aantonen dat u een verplichting bent aangegaan met een keuringsinstantie voor het verkrijgen van een certificaat ‘On the way to Planet-Proof’. Binnen drie maanden na de melding moet u een aanmeldbevestiging voor ‘On the way to Planet-Proof’ kunnen overleggen. Binnen drie jaar na de aanmeldbevestiging moet er een certificaat ‘On the way to Planet-Proof’ zijn.

Kan ik investeringen in (aansluitkosten voor een) collectieve zuiveringsinstallatie voor afvalwater uit de glastuinbouw melden?

Investeringen in collectieve zuivering voor glastuinbouw die zijn aangegaan vóór 1 januari 2018 kunnen worden gemeld onder F 2146. Investeringen waarvoor op of na 1 januari 2018 een verplichting is aangegaan, komen niet in aanmerking.

In de Milieulijst 2019 staat bij codes 2110 t/m 2114 dat investeringen in een kas uitsluitend in zijn geheel voor de betreffende code kan worden gemeld. Wat wordt hiermee bedoeld?

Voorheen werden investeringen in kassen vaak dubbel gemeld onder verschillende codes. Hiermee ontstond een vertekend beeld van de claim op het MIA\Vamil-budget. Vanaf 2018 is het verspreiden of dubbel melden van investeringen voor meer dan één code niet meer toegestaan.

Service menu right