Hydrodynamische ankerkluizen en ankers [W]

Meer artikelen
| Gewijzigd op:10 mei 2019

Bestemd voor:
het verlagen van de vaarweerstand van een vaartuig voor de binnenvaart,

en bestaande uit:
anker, ankerkluis
Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt € 20.000 per combinatie van anker en ankerkluis.

Toelichting:
Het betreft een anker die in ingetrokken toestand het kluisgat volledig afdicht en één geheel vormt met de huid van het schip.

Service menu right