Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht > 1.000 m3 per uur [W] | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht > 1.000 m3 per uur [W]

Bestemd voor:
het koelen of verwarmen van bedrijfsgebouwen door het benutten van koude of warmte in  de afzuiglucht,

en bestaande uit:
luchtbehandelingskast, met een luchtdebiet van meer dan 1.000 m³ per uur, met warmtewisselaar met een rendement van minimaal 78% en een maximaal drukverlies van 230 Pa over de warmtewisselaar en een maximale luchtsnelheid van 1,6 m/s in de kast, (eventueel) extra warmtewisselaar voor luchtontvochtiging, waarbij de te drogen lucht eerst wordt afgekoeld in een warmtewisselaar en vervolgens nagekoeld in een verdamper, (eventueel) gesloten adsorptie koelcircuit waarbij de benodigde warmte afkomstig is van afvalwarmte of duurzamewarmte.
De koelmachine, ketel, en luchtkanalen inclusief luchtroosters, luchtregelkleppen of luchtbrandkleppen en warmtepompen komen niet in aanmerking. De genoemde technische eisen dienen bepaald te zijn conform NEN-EN 13053:2018.

Het maximum investeringsbedrag voor meet- en regeltechniek dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt bedraagt € 5.000 per koude- of warmteterugwinningssysteem.

Toelichting:
- Luchtbehandelingskasten uitgevoerd met een koude- of warmteterugwinningssysteem met het huidige Eurovent label A of hoger komen in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek.
- Warmtepompen kunnen gemeld worden onder code 211103 of 211104.

| Gewijzigd op: 11 juni 2020