Service menu right

LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen [W]

Meer artikelen
| Gewijzigd op:10 mei 2019

Bestemd voor:
het belichten van tuinbouwgewassen in tuinbouwkassen of in daglichtdichte ruimten,

en bestaande uit:
a. LED-lichtbron met een specifieke lichtstroom van ten minste 2,2 micromol fotonen per seconde per Watt;

b. LED-lichtbron met E27 fitting als alternatief voor gloeilampen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 1,8 micromol fotonen per seconde per Watt.

De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen de lichtstroom van het belichtingssysteem (in micromol fotonen per seconde) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08 of gelijkwaardige protocollen dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van de betreffende instelling dient te zijn opgenomen.