Systeem voor benutting van afvalwarmte [W] | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Systeem voor benutting van afvalwarmte [W]

Bestemd voor:
het uitkoppelen bij de bron en het transporteren van afvalwarmte  voor het verwarmen van gebouwen,

en bestaande uit:
afvalwarmtetransportleiding9, (eventueel) warmtewisselaar bij de afvalwarmtebron, (eventueel) warmtedistributienet10, (eventueel) warmtewisselaar tussen warmtedistributienet en verwarmingsnet11. Verwarmingsnetten11 komen niet in aanmerking.

Het systeem voor benutting van afvalwarmte dient voor tenminste 70% van de energie-inhoud gebruik te maken van afvalwarmte of voor tenminste 70% van de energie-inhoud gebruik te maken van afvalwarmte gecombineerd met duurzame warmte12.

Toelichting:
Voor processen zie de code 220814.

9 Warmtetransportleiding
Onder een warmtetransportleiding wordt verstaan: leiding tussen warmtebron en het punt waar wordt overgegaan naar een lokale verdeling naar eindverbruikers.

10 Warmtedistributienet
Onder een warmtedistributienet wordt verstaan: leidingnet voor de uitkoppeling vanaf de transportleiding ten behoeve van een lokale verdeling naar de eindverbruikers.

11 Verwarmingsnet
Onder een verwarmingsnet wordt verstaan: leidingnet en installatieonderdelen ten behoeve van warmteafgifte binnen het gebouw van de eindverbruiker.

12 Duurzame warmte
Onder duurzame warmte wordt hier verstaan: warmte afkomstig van investeringen omschreven in hoofdstuk 3, categorie D. Duurzame energie.

| Gewijzigd op: 18 december 2020