Technische voorzieningen voor het aanwenden van duurzame energie [W]

Meer artikelen
| Gewijzigd op:10 mei 2019

De voorziening moet de inzet van primaire energie (aardolie, steenkool, aardgas) beperken door voor ten minste 70% gebruik te maken van zonne-energie of waterkracht.

De voorzieningen moeten de energiebesparing realiseren door:

a. zonne-energie door conversie naar elektriciteit of warmte (met uitzondering van het gebruik van passieve zonne-energie);
b. waterkracht door conversie naar elektrische of mechanische energie.

Service menu right