Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie [W]

Meer artikelen
| Gewijzigd op:10 mei 2019

Bestemd voor:
het koelen en/of vriezen van ruimten of processen tot maximaal + 16 °C,

en bestaande uit:
een koel- en/of vriesinstallatie met uitsluitend CO2 als koudemiddel, met:
- ten minste één frequentiegeregelde of elektronisch toerengeregelde compressor;
- een lucht- of watergekoelde gaskoeler, ontworpen op maximaal 2 K temperatuurverschil tussen gaskoeleruittredetemperatuur en omgevingstemperatuur bij een persdruk van 90 bar(a), met een specifiek opgenomen vermogen van de gaskoeler van maximaal 14 W per kW gaskoelervermogen;
- een weersafhankelijke regeling van de condensatiedruk tot + 13 °C buitenluchttemperatuur;
- een elektronische expansieregeling;
- verdamper, exclusief koel- en/of vriestunnel en koel- en/of vriescellen;
- (eventueel) de aangesloten koel- en/of vriesmeubelen.
De omgevingstemperatuur is bij de luchtgekoelde gaskoeler een drogeboltemperatuur van + 34 °C, en bij de watergekoelde gaskoeler de wateraanvoertemperatuur.

Het specifiek opgenomen vermogen van de gaskoeler is de som van het totaal opgenomen vermogen van de ventilatoren en/of pompen, gedeeld door het gaskoelervermogen bij een temperatuurverschil van 2 K tussen gaskoeleruittredetemperatuur en omgevingstemperatuur.
Bij de bepaling van het specifiek opgenomen vermogen wordt uitgegaan van de geïnstalleerde vermogens (de nominale waarden).
Het maximum investeringsbedrag voor de aangesloten koel- en/of vriesmeubelen, dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt € 1.000 per geïnstalleerde kW van het koelvermogen van de koelcompressoren bij bovengenoemde condities. Installatiedelen, die het koudemiddel CO2 niet bevatten, komen niet voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking.

Toelichting:
Een subkritische koel- en/of vriesinstallatie moet voldoen aan de omschrijving van code 220212.
Onder ‘geïnstalleerde vermogen (nominale waarde)’ wordt verstaan:
• bij DC-motoren het door de fabrikant opgegeven vermogen bij een voor die gaskoeler geldend maximaal toerental.  Dit vermogen wordt door de leverancier op het typeplaatje van de gaskoeler vermeld.
• bij AC-motoren het opgenomen vermogen van de ventilatormotor dat hoort bij het maximale toerental, een frequentie van 50 Hz, en 100% belasting. Dit vermogen wordt door de leverancier op het typeplaatje van de gaskoeler vermeld

 

Service menu right