Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties

Meer artikelen
| Gewijzigd op:3 januari 2019

a. Bestemd voor:
het terugwinnen van warmte die vrijkomt bij koelinstallaties voor het koelen van producten of processen,

en bestaande uit:
warmtewisselaar, warmtetransportleiding9, (eventueel) warmtepomp, (eventueel) restwarmteopslagvat. Het verwarmingsnet11 komt niet in aanmerking;

b. Bestemd voor:
het terugwinnen van warmte die vrijkomt bij persluchtinstallaties,

en bestaande uit:
warmtewisselaar, warmtetransportleiding9, (eventueel) restwarmteopslagvat. Het verwarmingsnet11 komt niet in aanmerking.

Toelichting:
Niet de gehele koel- of persluchtinstallatie komt in aanmerking.

9Warmtetransportleiding
Onder een warmtetransportleiding wordt verstaan: leiding tussen warmtebron en het punt waar wordt overgegaan naar een lokale verdeling naar eindverbruikers.

11Verwarmingsnet
Onder een verwarmingsnet wordt verstaan: leidingnet en installatieonderdelen ten behoeve van warmteafgifte binnen het gebouw van de eindverbruiker.

Service menu right