Service menu right

Zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2019

Meer artikelen

Op deze pagina kunt u digitaal zoeken naar technieken in de Energielijst en Milieulijst. Op deze manier krijgt u een totaalbeeld van energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. Mist u een zoekterm, geef het ons dan door via e-mail van de betreffende regeling.
 
Informatie over EIA vindt u op:
Informatie over MIA\Vamil vindt u op:
Energielijst 2019 (pdf)
Milieulijst 2019 (pdf)
E-mail: eia@rvo.nl
Filters weergeven

291 resultaten

(in 0,40 seconden)

Regeling(en) Code Titel
MIA\Vamil A 0001 Nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie
MIA\Vamil F 0100 Software voor duurzame productontwikkeling
MIA\Vamil F 1100 Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa
MIA\Vamil F 1110 Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics
MIA\Vamil F 1112 Vergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor
MIA\Vamil A 1113 Algen-, wieren- of kroossysteem voor afvalwaterverwerking
MIA\Vamil F 1200 Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik
MIA\Vamil F 1210 Variabele verpakkingsmachine
MIA\Vamil F 1211 Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers
MIA\Vamil G 1230 Standtijdverlengingssysteem voor olie (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil A 1240 Waterbesparende installatie
MIA\Vamil A 1241 Ultrasoon reinigingssysteem
MIA\Vamil A 1242 Stoomreiniger met uv
MIA\Vamil G 1245 Cascadesysteem voor water- en grondstoffenbesparing op een bedrijventerrein (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil A 1246 Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging
MIA\Vamil D 1249 Regenwaterinstallatie
MIA\Vamil B 1281 Printersysteem voor ontinktbare watergedragen inkt
MIA\Vamil A 1285 Verfemmer voor het verwarmen van alkydverf
MIA\Vamil E 1286 Verfmengmachine met retournering van pigmentspoeling
MIA\Vamil F 1300 Apparatuur voor het vervangen van (potentiële) ZZS, nanodeeltjes of microplastics (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil A 1330 Waterhydraulisch systeem
MIA\Vamil A 1345 Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation
MIA\Vamil F 1350 Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels
MIA\Vamil F 1380 Textielverfmachine op basis van CO2
MIA\Vamil A 1400 Apparatuur voor recycling van grondstoffen
MIA\Vamil F 1401 Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor het scheiden van zwarte afvalstoffen
MIA\Vamil F 1402 Afvalscheidingsinstallatie op basis van magnetische dichtheidsscheiding (MDS)
MIA\Vamil F 1403 Scheidingsinstallatie voor non ferro metalen en RVS op basis van inductie
MIA\Vamil F 1404 Sorteerinstallatie met robots
MIA\Vamil B 1405 Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 1406 Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor
MIA\Vamil F 1407 Apparatuur voor het terugwinnen van procesgassen of grondstoffen uit afgassen
MIA\Vamil F 1408 Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen
MIA\Vamil F 1409 Apparatuur voor de chemische verwerking van afvalstoffen
MIA\Vamil F 1410 Afvalscheidingsinstallatie voor kunststoffen op basis van tracers of trackers
MIA\Vamil F 1411 Opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas
MIA\Vamil F 1412 Depolymerisatie-installatie voor polyesterafval
MIA\Vamil A 1413 Apparatuur voor het aanwenden van gerecyclede kunststoffen of chemisch gerecyclede grondstoffen
MIA\Vamil A 1420 Smeltinstallatie voor verwerking van gevaarlijke afvalstromen
MIA\Vamil F 1421 Apparatuur voor detectie van (potentiële) ZZS
MIA\Vamil F 1423 Apparatuur voor duurzamere verpakkingen (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 1442 Hydrothermale oxidatie-installatie
MIA\Vamil B 1445 Eutectische vrieskristallisatie-installatie voor proces- of afvalwater
MIA\Vamil F 1470 Recyclinginstallatie voor bitumineus afval
MIA\Vamil F 1471 Asfaltcentrale voor toepassen van ten minste 80% recyclaat
MIA\Vamil F 1490 Installatie voor luierrecycling
MIA\Vamil B 1520 Plasma-omzetter voor gevaarlijke afvalstoffen
MIA\Vamil A 1525 Stofemissievrije denatureringsinstallatie voor asbesthoudend afval of asbesthoudende grond
MIA\Vamil A 1526 Thermische denatureringsinstallatie voor asbestcementproducten
MIA\Vamil A 1540 Installatie voor het extraheren van neo-alginaten uit korrelslib
MIA\Vamil F 1544 Installatie voor het verwijderen van microverontreinigingen in water
MIA\Vamil B 1545 (Katalytische) oxidatiereactor voor waterreiniging (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil B 1546 Chemicaliënvrije koelwaterbehandelingsinstallatie (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil B 1590 Installatie voor het verwerken van luiers
MIA\Vamil A 1600 Afvalinzamelapparatuur die leidt tot meer of zuiverder monostromen
MIA\Vamil A 1610 Glasversnipperaar voor horecabedrijven
MIA\Vamil A 1615 Verwerkingsinstallatie voor keukenafval
MIA\Vamil D 1616 Inzamelinstallatie voor blikjes en flessen (zonder statiegeld)
MIA\Vamil B 1640 Havenontvangstinstallatie bij jachthavens
MIA\Vamil F 1800 Apparatuur voor het aanbrengen van watermerken of trackers
MIA\Vamil B 1810 Tapijt(tegels) met ten minste 60% gerecycled materiaal
MIA\Vamil F 1815 Gecertificeerde plastics op basis van biomassa in (onderdelen van) een product
MIA\Vamil B 2110 Kas voor milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof’
MIA\Vamil B 2111 Kas voor biologische teelt
MIA\Vamil F 2112 Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof’
MIA\Vamil A 2113 Groen Label Kas
MIA\Vamil F 2114 Groen Label Kas met vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij
MIA\Vamil A 2130 Apparatuur voor het (micro)biologisch of mechanisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen
MIA\Vamil B 2135 Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw
MIA\Vamil F 2140 Ondergrondse waterberging
MIA\Vamil F 2141 Waterberging onder de kas
MIA\Vamil F 2142 Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
MIA\Vamil F 2145 Installatie voor het ontzouten van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
MIA\Vamil F 2147 Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw
MIA\Vamil B 2200 Proefstal
MIA\Vamil A 2201 Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie
MIA\Vamil A 2205 Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser
MIA\Vamil B 2206 Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil B 2207 Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil B 2208 Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag
MIA\Vamil B 2209 Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil A 2210 Duurzame melkveestal
MIA\Vamil A 2211 Duurzame vleeskalver- of vleesveestal
MIA\Vamil F 2212 Duurzame melkveestal met weidegang
MIA\Vamil A 2213 Autonome mestverzamelrobot
MIA\Vamil B 2214 Systeem voor monitoring van diergezondheid
MIA\Vamil A 2215 Systeem voor monitoring van diergezondheid uitsluitend via de melk
MIA\Vamil A 2216 Uv-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest)melk
MIA\Vamil A 2218 Automatisch ruwvoermengsysteem voor rundvee
MIA\Vamil B 2219 Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
MIA\Vamil A 2220 Duurzame varkensstal
MIA\Vamil A 2230 Duurzame pluimveestal
MIA\Vamil G 2235 Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen
MIA\Vamil A 2290 Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal
MIA\Vamil A 2291 Duurzame melkgeiten- of melkschapenstal
MIA\Vamil D 2292 Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten
MIA\Vamil B 2299 Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
MIA\Vamil A 2310 Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht
MIA\Vamil B 2311 Productieapparatuur voor zilte teelt
MIA\Vamil B 2315 Teeltsysteem voor bladgewassen op water
MIA\Vamil A 2316 Milieuvriendelijke productie van gewassen of producten in een gebouw volgens ‘On the way to PlanetProof’
MIA\Vamil F 2319 Insectenkweeksysteem
MIA\Vamil D 2320 GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
MIA\Vamil A 2321 Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing
MIA\Vamil B 2322 Apparatuur voor plaatsspecifiek bemesten
MIA\Vamil D 2323 Monitoringssysteem voor plantactiviteit
MIA\Vamil B 2324 Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening in de open teelt
MIA\Vamil B 2326 Sensor voor het meten van biomassa
MIA\Vamil B 2330 Boomgaardspuitmachine
MIA\Vamil A 2336 Uv-gewasbeschermingsinstallatie
MIA\Vamil E 2337 Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de open teelt
MIA\Vamil E 2339 Hagelnetten voor de fruitteelt
MIA\Vamil F 2340 Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage
MIA\Vamil B 2341 Emissiearm erf bij een akkerbouw- of veehouderijbedrijf
MIA\Vamil F 2342 Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem
MIA\Vamil F 2343 Fosfaatabsorptie met ijzerzand in de bloembollenteelt
MIA\Vamil F 2345 Biologisch systeem voor het verwijderen gewasbeschermingsmiddelen
MIA\Vamil B 2347 Kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen
MIA\Vamil A 2349 Spuitmachine met restvloeistofreductie
MIA\Vamil A 2350 Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS/GIS-systeem
MIA\Vamil A 2351 Intrarijwieder
MIA\Vamil B 2352 Mechanische onkruidknipper
MIA\Vamil A 2353 Precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt
MIA\Vamil A 2354 Flexibel maaibord voor het oogsten van sojabonen
MIA\Vamil E 2359 Potafdekinstallatie
MIA\Vamil A 2360 Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met GPS-gestuurde afschakeling per rij
MIA\Vamil D 2361 Fertigatiesysteem
MIA\Vamil B 2370 Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt
MIA\Vamil F 2400 Polycultuurkwekerij voor aquatische producten
MIA\Vamil F 2410 Duurzame viskwekerij
MIA\Vamil F 2411 Duurzame pootviskwekerij
MIA\Vamil F 2420 Schaal- en schelpdierbroedinstallatie
MIA\Vamil F 2421 Schaal- of schelpdierkwekerij
MIA\Vamil F 2430 Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren
MIA\Vamil F 2510 Akoestische afschrikkingsapparatuur aan visnetten
MIA\Vamil F 2511 Boomkor-vervangende visinstallatie op een bestaand visserijschip
MIA\Vamil F 2515 Overlevingsbak of -bun met verbeterde terugvoer voor bijvangst in de visserij
MIA\Vamil A 2520 Roestvast stalen dipkoeltank voor schaaldieren op een visserijschip
MIA\Vamil F 2590 Balenpers voor plastic afval op zeeschepen
MIA\Vamil F 2600 Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)
MIA\Vamil F 2601 Verwerkingsapparatuur voor hoogwaardige (afgekeurde) voedseloverschotten in de voedingsmiddelenindustrie
MIA\Vamil F 2602 Verwerkingsapparatuur van laagwaardige plantaardige reststromen tot voedsel voor insectenkweek
MIA\Vamil F 2603 Apparatuur voor het opwaarderen van bierbostel tot humane voeding
MIA\Vamil F 2610 Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers
MIA\Vamil F 2612 Verwerkingsapparatuur voor diervriendelijke verwerking van gekweekte vis
MIA\Vamil F 2613 Verwerkingsapparatuur voor insecten
MIA\Vamil B 2615 Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen of uien
MIA\Vamil F 2620 Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen
MIA\Vamil A 2621 Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling
MIA\Vamil A 2630 Apparatuur voor het actief verpakken van groenten of fruit
MIA\Vamil A 2631 Bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in supermarkten
MIA\Vamil A 2635 Laserapparaat voor natural branding van groente, fruit en aardappelen
MIA\Vamil F 2650 Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest
MIA\Vamil A 2690 Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw
MIA\Vamil F 3108 Elektrische bus
MIA\Vamil F 3109 Waterstofpersonenauto
MIA\Vamil D 3110 Elektrisch aangedreven voertuig
MIA\Vamil F 3114 Elektrische bestelauto
MIA\Vamil F 3115 Waterstofbus
MIA\Vamil F 3116 Uitsluitend elektrisch aangedreven bestelauto, bakwagenchassis of trekker
MIA\Vamil E 3117 Aardgas-bakwagenchassis of -trekker
MIA\Vamil B 3118 Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu
MIA\Vamil F 3119 Bakfiets of fietstaxi met trapondersteuning
MIA\Vamil A 3120 Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele machines
MIA\Vamil F 3125 Verwarmd ruitensproeiervloeistofsysteem voor een bus of een vrachtwagen
MIA\Vamil B 3139 Composiet tankcontainer
MIA\Vamil A 3160 NOx-reductiesysteem voor een bestaand voertuig
MIA\Vamil E 3170 Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)
MIA\Vamil A 3185 Deluge-sprinklersysteem voor losplaatsen van LPG-tankwagens bij tankstations
MIA\Vamil F 3190 CO2- of N2-vulstation voor transportkoeling
MIA\Vamil A 3191 Voertuig met halogeenvrije transportkoeling
MIA\Vamil F 3192 Transportcontainer met niet-cryogene CO2-koelinstallatie
MIA\Vamil A 3193 Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem
MIA\Vamil E 3194 Transporttrailer met halogeenvrije koelinstallatie
MIA\Vamil D 3222 Automatisch smeersysteem met biologisch smeermiddel
MIA\Vamil B 3240 Waterzuiveringsinstallatie voor vaartuigen
MIA\Vamil G 3260 Gesloten roetfilter voor een koelmotor, een dieselmotor of een mobiele machine (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 3300 Voorspeller van scheepsbewegingen
MIA\Vamil A 3310 Lithiumhoudende accu voor vaartuigen
MIA\Vamil A 3311 Opslag- en conversie eenheid voor gebonden waterstof
MIA\Vamil B 3320 Duurzame aandrijving voor een vaartuig
MIA\Vamil F 3321 Zeer duurzame motor voor een vaartuig
MIA\Vamil A 3325 Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor
MIA\Vamil B 3330 Duurzame romp van een binnenvaartschip
MIA\Vamil F 3332 Antifoulingsysteem voor scheepshuiden
MIA\Vamil F 3360 NOx-reductiesysteem voor een schip
MIA\Vamil A 3361 Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip
MIA\Vamil F 3365 Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers
MIA\Vamil F 3366 Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks
MIA\Vamil G 3390 Walstroomaansluiting aan boord van een schip
MIA\Vamil F 3413 Elektrisch aangedreven mobiele machine
MIA\Vamil A 3414 Elektrisch aangedreven mobiele machine op netspanning
MIA\Vamil B 3415 Hybride aangedreven mobiele machine
MIA\Vamil F 3416 Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht
MIA\Vamil B 3420 Mobiele machine met biologische hydrauliekolie
MIA\Vamil B 3460 Stofarme veeg(zuig)machine
MIA\Vamil F 3510 Elektrische of hybride locomotief (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 3710 Waterstofafleverstation
MIA\Vamil F 3720 Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen
MIA\Vamil F 3721 Oplaadpunt voor zware elektrische voertuigen
MIA\Vamil B 3730 Afleverstation voor hoge blend biobrandstof
MIA\Vamil G 3740 Aardgasvulpunt voor vrachtwagens
MIA\Vamil G 3741 Aardgasvulpunt voor vaartuigen
MIA\Vamil F 4101 Apparatuur voor het afscheiden van CO2 voor nuttige toepassing
MIA\Vamil F 4102 Apparatuur voor het transport van CO2 voor nuttige toepassing
MIA\Vamil F 4103 Apparatuur voor het binden van CO2
MIA\Vamil F 4110 Kleinschalige stoomreformer voor waterstofproductie
MIA\Vamil F 4111 Apparatuur voor elektrificatie van processen in de chemische industrie
MIA\Vamil A 4115 Lithiumhoudende accu voor stroomvoorziening van gereedschap
MIA\Vamil F 4120 Oxyfuel-verbrandingsinstallatie
MIA\Vamil A 4140 Bioreactor met verminderde slibretentie voor stikstofverwijdering (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 4200 Apparatuur voor emissiereductie van overige broeikasgassen (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 4210 Hoog- of middenspanningsschakelsysteem met een laag GWP isolatiegas
MIA\Vamil E 4212 Vacuüm hoog- of middenspanningsschakelsysteem
MIA\Vamil D 4215 Halogeenvrij koudemiddel in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 4220 Methaanemissiereducerende techniek voor een stationaire gasmotor (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 4230 Gesloten plasmareinigingssysteem op basis van fluorgas (vervanging)
MIA\Vamil A 4300 Emissiearme houtgestookte ketel
MIA\Vamil B 4301 Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels
MIA\Vamil B 4309 Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 20 mg NOx/Nm3
MIA\Vamil E 4310 Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 30 mg NOx/Nm3
MIA\Vamil B 4311 Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander ≤ 40 mg NOx/Nm3
MIA\Vamil B 4312 Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie ≤ 60 mg NOx/Nm3
MIA\Vamil A 4315 Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)
MIA\Vamil A 4316 Selectieve non-katalytische reductie-installatie (SNCR)
MIA\Vamil F 4320 Gaswasser voor een aluminiumsmelterij
MIA\Vamil F 4325 (Biologische) ontzwavelingsinstallatie
MIA\Vamil F 4410 Apparatuur voor procesgeïntegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil B 4416 Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie
MIA\Vamil B 4417 Rookgenerator voor voedselbewerking
MIA\Vamil F 4420 Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering
MIA\Vamil F 4421 Apparatuur voor optische stofdetectie en -registratie
MIA\Vamil D 4422 Gesloten beladingssysteem
MIA\Vamil A 4485 Stofafscheider
MIA\Vamil A 4486 Filterinstallatie voor hout- en pelletstook
MIA\Vamil F 4520 Dubbele mechanische asafdichting of hermetisch gesloten magnetische koppeling
MIA\Vamil D 4531 Reinigings- of ontvettingsinstallatie op basis van CO2
MIA\Vamil A 4550 Druktorens voor waterloze offset
MIA\Vamil A 4551 Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen
MIA\Vamil F 4570 Textielreinigingssysteem met CO2
MIA\Vamil G 4571 Natreinigingssysteem
MIA\Vamil E 4572 Gesloten textielreinigingsmachine van de 6e generatie met halogeenvrije oplosmiddelen
MIA\Vamil D 4580 Thermische oxidator voor afgassen
MIA\Vamil B 4581 Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen
MIA\Vamil A 4582 Gas- en dampadsorber met reactivering
MIA\Vamil F 4583 Vlamloze thermische oxidator voor afgassen met energieterugwinning
MIA\Vamil F 4600 Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil A 4680 Koude oxidatie-installatie voor luchtreiniging
MIA\Vamil A 4682 Apparatuur voor het verwijderen van zwavelhoudende geuremissies
MIA\Vamil E 4685 Biologische afgaswasser
MIA\Vamil F 5100 Landschapselementen voor het versterken van biodiversiteit
MIA\Vamil F 5101 Landschapselementen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen
MIA\Vamil F 5120 Visgeleidingssysteem
MIA\Vamil F 5121 Zwerfvuilvangsysteem op het water
MIA\Vamil F 5125 Onderwatergeluidsschadebeperkende apparatuur
MIA\Vamil F 5129 Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen
MIA\Vamil F 5140 Biodiversiteitversterkende voorzieningen voor het aquatisch milieu
MIA\Vamil B 5311 Transformator met plantaardige olie
MIA\Vamil F 5320 Grondwatersaneringssysteem met nuttig gebruik van saneringswater
MIA\Vamil B 5321 Grondwaterbeheerssysteem met nuttig gebruik van saneringswater
MIA\Vamil A 5331 Apparatuur voor bodem- of grondwatersanering voor een ernstige verontreiniging op een niet-spoedlocatie
MIA\Vamil F 5345 Apparatuur voor het karakteriseren en monitoren van verontreinigde locaties
MIA\Vamil A 5405 Apparatuur voor lokale productie van gevaarlijke stoffen (aanpassing bestaande situatie)
MIA\Vamil A 5406 Apparatuur voor continue productie van gevaarlijke stoffen (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 5410 Gasdetectieapparatuur bij grote opslagen van toxische gassen
MIA\Vamil F 5411 Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton
MIA\Vamil F 5412 Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen
MIA\Vamil A 5415 Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen
MIA\Vamil A 5416 Tweede omhulling voor een proces- of verladingsinstallatie
MIA\Vamil F 5420 Verwijderingsinstallatie voor cadmium uit kunstmest
MIA\Vamil G 6100 Verwarmd circulair utiliteitsgebouw
MIA\Vamil D 6101 Onverwarmd circulair utiliteitsgebouw
MIA\Vamil D 6115 Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL
MIA\Vamil E 6116 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL
MIA\Vamil D 6120 Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw 4.3
MIA\Vamil E 6121 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw 4.3
MIA\Vamil D 6125 Zeer duurzaam gerenoveerd of nieuw utiliteitsgebouw volgens LEED 4 BD+C
MIA\Vamil E 6126 Duurzaam gerenoveerd of nieuw utiliteitsgebouw volgens LEED 4 BD+C
MIA\Vamil E 6130 (Zeer) duurzaam utiliteitsgebouw conform Milieulijst 2016, 2017 of 2018
MIA\Vamil D 6240 Apparatuur of werken voor het klimaatadaptief aanpassen van een bestaand bedrijfsterrein
MIA\Vamil A 6310 Sloophout in (onderdelen van) een werk of product
MIA\Vamil E 6311 Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecyclede content
MIA\Vamil A 6312 Duurzame recyclebare bitumineuze of EPDM-dakbedekking
MIA\Vamil F 6320 Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving
MIA\Vamil F 6405 Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking
MIA\Vamil F 6420 Vegetatiedak
MIA\Vamil F 6421 Gevelbegroeiingssysteem
MIA\Vamil G 6422 Muurbegroeiingssysteem
MIA\Vamil G 6440 Infiltratiesysteem
MIA\Vamil F 6444 Voorziening voor het bufferen van regenwater
MIA\Vamil F 6446 Decentrale sanitatie-installatie