Service menu right

Zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2020

Meer artikelen

Op deze pagina kunt u digitaal zoeken naar technieken in de Energielijst en Milieulijst. Op deze manier krijgt u een totaalbeeld van technieken met fiscaal voordeel. Mist u een zoekterm, geef het ons dan door via e-mail van de betreffende regeling.

Informatie over EIA en MIA\ Vamil

EIAMIA\Vamil
www.rvo.nl/eiawww.rvo.nl/miavamil
Energielijst 2020 (pdf)Milieulijst 2020 (pdf)
E-mail: eia@rvo.nlE-mail: miavamil@rvo.nl
Filters weergeven

492 resultaten

(in 0,50 seconden)

Regeling(en) Code Titel
MIA\Vamil A 0001 Nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie
MIA\Vamil F 0100 Software voor duurzame productontwikkeling
EIA 210000 Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen [W]
EIA 210102 HR-luchtverwarmer [W]
EIA 210103 Steunventilator
EIA 210106 Direct gasgestookt stralingspaneel [W]
EIA 210107 Direct gasgestookte condenserende boiler [W]
EIA 210108 Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel [W]
EIA 210109 Warmteterugwinningsysteem uit luchtwassers
EIA 210110 Verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen [W]
EIA 210206 Warmtewisselaar voor vrije koeling
EIA 210207 Adiabatische luchtkoeling [W]
EIA 210302 Luchtdicht luchtverdeelsysteem [W]
EIA 211105 Warmtepomp met een halogeenvrij koudemiddel [W]
EIA 210304 Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens [W]
EIA 210401 HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen [W]
EIA 210403 Isolatie voor bestaande constructies [W]
EIA 210402 HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen [W]
EIA 210502 Besparingssysteem voor verlichting [W]
EIA 210506 LED-verlichtingssysteem [W]
EIA 210508 LED-belichtingssysteem [W]
EIA 210509 LED-buis [W]
EIA 220503 Belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen [W]
EIA 210602 Energieprestatieverbetering van bestaande liften [W]
EIA 220409 Isolatie voor bestaande procesinstallaties
EIA 210801 Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht > 1.000 m3 per uur [W]
EIA 210805 Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens [W]
EIA 211001 HR-Pomp [W]
EIA 211102 Warmtepompboiler [W]
EIA 211103 Warmtepomp [W]
EIA 211104 Warmtepomp (luchtgerelateerd) [W]
EIA 220115 Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler
EIA 220114 Direct gasgestookte condenserende boiler [W]
EIA 220212 Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie [W]
EIA 220213 Heetgasontdooisysteem
EIA 210806 Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij veestallen [W]
EIA 220215 Energiezuinige professionele koel- of vrieskast [W]
EIA 220216 Energie-efficiënte melkkoeling [W]
EIA 220218 Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen
EIA 220219 Vrije koeling van serverruimten of bestaande datacenters
EIA 220221 Energiezuinige rackkoeling [W]
EIA 220116 Inductie bak -of kookplaat
EIA 220222 Energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 100 m2 [W]
EIA 220223 Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie [W]
EIA 220224 Immersiekoeling voor dataservers door middel van natuurlijke convectie
EIA 220225 Energiezuinige koel- en/of vriescondensoreenheid [W]
EIA 220226 Energiezuinige optimaal blazende luchtkoeler met EC ventilatoren
EIA 220304 Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen
EIA 220305 Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen
EIA 220118 Rookgasomwalsing in tunnelovens voor bouwkeramiek
EIA 220402 Kasdek of kasgevel
EIA 220117 Infrarood salamander met pandetectie
EIA 220403 Horizontale energieschermen [W]
EIA 220404 Gevelschermen [W]
EIA 220405 Buitenschermen [W]
EIA 220407 Isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen [W]
EIA 220408 Faseovergangsmateriaal [W]
EIA 220602 HR-elektromotor [W]
EIA 220603 Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties
EIA 220701 Energiezuinige wasdroger
EIA 220703 Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken
EIA 220705 Absorptiedroging
EIA 220713 Stoomdroger
EIA 220715 Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging
EIA 220719 UV-A LED drooginstallatie
EIA 220801 Systeem voor het koelen en verwarmen van (semi)-gesloten tuinbouwkassen [W]
EIA 220802 Condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of droogprocessen
EIA 220809 Energiezuinige (vaat)spoel of (vaat)wasmachine [W]
EIA 220813 Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties
EIA 220814 Systeem voor benutting van afvalwarmte [W]
EIA 220909 Energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen
EIA 220911 Condensatoren [W]
EIA 220720 Energiezuinige krattendroger
EIA 220912 Energiezuinige UPS [W]
EIA 221005 Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven [W]
EIA 221102 Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus
EIA 220119 Inductie frituurtoestel
EIA 221103 Warmtepomp [W]
EIA 221213 Rookgasreiniging voor CO2-bemesting
EIA 221215 Gasgestookte hogedrukreiniger [W]
EIA 221220 Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties [W]
EIA 220816 Rookgaswarmtewisselaar
EIA 221221 Hoogfrequent hoogrendementslader voor tractiebatterijen [W]
MIA\Vamil F 1100 Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa
EIA 221222 Hydrowingsysteem voor garnalenvisserij [W]
EIA 221223 Membraanelektrolyse met zero gap technologie
EIA 231002 Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor [W]
EIA 231101 Brandstofcelsysteem [W]
EIA 240201 Indirecte aandrijving voor koelaggregaten [W]
EIA 240204 Luchtgordijn bij geconditioneerd transport
EIA 240205 Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport
MIA\Vamil F 1110 Productieapparatuur voor biobased plastics of producten van biobased plastics
EIA 240601 HR-elektromotor [W]
EIA 270302 Technische voorzieningen voor CO2-emissiereductie bij bestaande processen [W]
MIA\Vamil F 1112 Vergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor
MIA\Vamil A 1113 Algen-, wieren- of kroossysteem voor afvalwaterverwerking
MIA\Vamil F 1115 Productieapparatuur voor bio-asfalt
EIA 240612 Energiezuinige scheepsmotor [W]
EIA 240614 Hybride power take off (PTO) aandrijving
EIA 240617 Meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen
EIA 240801 Warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart
EIA 240906 Bandenspanningregelsysteem
EIA 241101 Warmtepomp voor schepen of bestaande treinen
EIA 241201 Lichtgewicht composieten kipperbak [W]
EIA 241202 Zijafscherming
EIA 241211 Hydrodynamische ankerkluizen en ankers [W]
EIA 220913 Intelligent lokaal warmtenetwerk [W]
EIA 241212 Verlenging van een bestaand vaartuig voor de binnenvaart
EIA 241215 Energieopslag bij transportmiddelen
EIA 241223 Spudpaal voor een bestaand werkschip
EIA 250101 Zonnecollectorsysteem voor verwarmen [W]
EIA 250103 Dak- of gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollector [W]
EIA 251102 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking [W]
EIA 251105 Ketel of kachel gestookt met biomassa [W]
EIA 251115 Zonnepanelen of –folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen [W]
EIA 251116 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, niet aangesloten op het elektriciteitsnet [W]
EIA 251117 Netaansluiting voor zonnepanelen met SDE2016 of later [W]
EIA 251202 Grondwarmtewisselaar [W]
EIA 251205 Biobrandstof productieinstallatie [W]
EIA 310000 Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen [W]
EIA 320000 Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen [W]
EIA 340000 Technische voorzieningen voor energiebesparing in of aan bestaande transportmiddelen [W]
EIA 410000 Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe bedrijfsgebouwen [W]
EIA 420000 Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen [W]
EIA 440000 Technische voorzieningen voor energiebesparing in of aan nieuwe transportmiddelen [W]
EIA 221224 Pulsed electric field installatie
EIA 450000 Technische voorzieningen voor het aanwenden of toepassen van duurzame energie [W]
EIA 460000 Technische voorzieningen voor balanceren van energie in de energieinfrastructuur [W]
EIA 251206 Windwatermolen [W]
EIA 260101 Opslag van elektrische energie [W]
EIA 260201 Conversie van elektrische energie naar waterstof (Power to gas) [W]
EIA 260301 Conversie van elektrische energie naar warmte (Power to heat) [W]
EIA 260401 Intelligent lokaal energienetwerk (Smart Grid) [W]
EIA 220306 Energiezuinige ventilator
EIA 251207 Swill vergister [W]
EIA 260302 Opslag van duurzaam geproduceerde warmte [W]
EIA 260402 Netbalancering door actieve sturing van productie [W]
EIA 270101 Elektrische ovens [W]
EIA 270102 Stoomrecompressie [W]
EIA 270103 Infraroodpanelen [W]
EIA 270201 Waterstof bijmenging [W]
EIA 270301 CO2 afvang voor permanente opslag (CCS) [W]
EIA 251201 Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer) [W]
EIA 251118 Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit [W]
EIA 260102 Mobiele elektriciteitsvoorziening [W]
MIA\Vamil F 1200 Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik
MIA\Vamil B 1201 Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik door efficiëntieverbetering
MIA\Vamil F 1205 Apparatuur voor duurzamer produceren (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 1210 Variabele verpakkingsmachine
MIA\Vamil F 1211 Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers
MIA\Vamil G 1230 Standtijdverlengingssysteem voor olie (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil A 1240 Waterbesparende voorziening of installatie
MIA\Vamil A 1241 Ultrasoon reinigingssysteem
MIA\Vamil G 1245 Voorziening voor het benutten van proceswater van naburige ondernemingen
MIA\Vamil A 1246 Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging
MIA\Vamil D 1249 Regenwaterinstallatie
EIA 270104 Elektrische toestellen voor stoom- en thermische olie productie [W]
EIA 270202 Warmtenet [W]
EIA 240606 Teruglevervoorziening remenergie van elektrische motoren
EIA 210306 Energiezuinige ventilator
MIA\Vamil B 1281 Printersysteem voor ontinktbare watergedragen inkt
MIA\Vamil F 1282 Inkt- of oliebesparend printersysteem
MIA\Vamil A 1285 Verfemmer voor het verwarmen van alkydverf
MIA\Vamil E 1286 Verfmengmachine met retournering van pigmentspoeling
MIA\Vamil F 1300 Apparatuur voor het vervangen van (potentiële) ZZS, nanodeeltjes of microplastics (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil A 1345 Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation
MIA\Vamil F 1350 Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels
EIA 220817 Energiebesparing in repeterende batchprocessen
MIA\Vamil A 1400 Apparatuur voor recycling van grondstoffen
MIA\Vamil F 1401 Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor het scheiden van zwarte afvalstoffen
MIA\Vamil F 1402 Afvalscheidingsinstallatie op basis van magnetische dichtheidsscheiding (MDS)
MIA\Vamil F 1403 Scheidingsinstallatie voor non-ferrometalen en roestvast staal (rvs) op basis van inductie
MIA\Vamil F 1404 Sorteerrobots voor afval
MIA\Vamil B 1405 Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 1406 Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor
MIA\Vamil F 1407 Apparatuur voor het terugwinnen van procesgassen of grondstoffen uit afgassen
MIA\Vamil F 1408 Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen
MIA\Vamil F 1409 Apparatuur voor de chemische verwerking van afvalstoffen
MIA\Vamil F 1410 Afvalscheidingsinstallatie voor kunststoffen op basis van tracers of trackers
MIA\Vamil F 1411 Opwerkingsinstallatie voor AEC-bodemas
MIA\Vamil F 1412 Depolymerisatie-installatie voor polyesterafval
MIA\Vamil A 1413 Apparatuur voor het verwerken van gerecyclede kunststoffen of chemisch gerecyclede grondstoffen
MIA\Vamil F 1416 Productieapparatuur voor het aanwenden van plastic zwerfvuil in een product
MIA\Vamil F 1417 Voorzieningen voor demontage ten behoeve van hergebruik of recycling
MIA\Vamil A 1420 Smeltinstallatie voor verwerking van gevaarlijke afvalstromen
MIA\Vamil F 1421 Apparatuur voor detectie van (potentiële) ZZS
MIA\Vamil F 1423 Apparatuur voor beter recyclebare verpakkingen (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 1442 Hydrothermale oxidatie-installatie
MIA\Vamil B 1445 Eutectische vrieskristallisatie-installatie voor proces- of afvalwater
EIA 241213 Lange en zware vrachtwagen (LZV) [W]
EIA 241214 Dubbel laadvloersysteem
EIA 241216 Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens
EIA 241222 Inklapbare zeecontainer
MIA\Vamil F 1470 Recyclinginstallatie voor bitumineus afval
MIA\Vamil F 1471 Asfaltcentrale voor toepassen van ten minste 80% recyclaat
MIA\Vamil F 1490 Installatie voor luierrecycling
MIA\Vamil B 1520 Plasma-omzetter voor gevaarlijke afvalstoffen
MIA\Vamil A 1525 Stofemissievrije denatureringsinstallatie voor asbesthoudend afval of asbesthoudende grond
MIA\Vamil A 1526 Thermische denatureringsinstallatie voor asbestcementproducten
MIA\Vamil A 1540 Installatie voor het extraheren van neo-alginaten uit korrelslib
EIA 270203 Koudenet [W]
MIA\Vamil F 1544 Installatie voor het verwijderen van microverontreinigingen in water
MIA\Vamil B 1545 (Katalytische) oxidatiereactor voor waterreiniging (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil B 1546 Chemicaliënvrije koelwaterbehandelingsinstallatie (aanpassen bestaande situatie)
EIA 220914 Appendages in persluchtinstallaties
MIA\Vamil B 1590 Installatie voor het verwerken van luiers
MIA\Vamil A 1600 Afvalinzamelapparatuur die leidt tot meer of zuiverder monostromen
MIA\Vamil A 1610 Glasversnipperaar voor horecabedrijven
MIA\Vamil B 1611 Versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven
MIA\Vamil D 1616 Inzamelinstallatie voor blikjes en flessen (zonder statiegeld)
MIA\Vamil B 1640 Havenontvangstinstallatie bij jachthavens
MIA\Vamil F 1800 Apparatuur voor het aanbrengen van watermerken of trackers
MIA\Vamil B 1812 Meubilair op basis van hergebruikte materialen of componenten
MIA\Vamil A 1813 Sloophout in (onderdelen van) een bouwwerk of product
MIA\Vamil F 1814 Bamboecomposiet in (onderdelen van) een bouwwerk of product
MIA\Vamil F 1815 Gecertificeerde plastics op basis van biomassa in (onderdelen van) een product
MIA\Vamil F 1820 Circulair matras met terugnamegarantie
EIA 210405 Faseovergangsmateriaal [W]
EIA 210406 Snelloopdeur voor koel- of vriescellen
EIA 210601 HR-elektromotor [W]
EIA 210407 Luchtgordijn met sensor gestuurde automatische regeling [W]
EIA 210408 Warmtewerende coating [W]
MIA\Vamil B 2110 Kas voor milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof’
MIA\Vamil B 2111 Kas voor biologische teelt
MIA\Vamil F 2112 Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof’
MIA\Vamil A 2113 Groen Label Kas
MIA\Vamil F 2114 Groen Label Kas met vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij
MIA\Vamil A 2130 Apparatuur voor het (micro)biologisch of mechanisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen
MIA\Vamil B 2135 Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw
MIA\Vamil F 2140 Ondergrondse waterberging
MIA\Vamil F 2141 Waterberging onder de kas
MIA\Vamil F 2142 Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
MIA\Vamil A 2145 Installatie voor het ontzouten van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
MIA\Vamil F 2146 Voorzieningen voor nullozing in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
MIA\Vamil F 2147 Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw
MIA\Vamil F 2150 Apparatuur voor het opwerken van plantenresten tot grondstof
MIA\Vamil B 2200 Proefstal
MIA\Vamil A 2201 Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie
MIA\Vamil A 2205 Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser
MIA\Vamil B 2206 Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil B 2207 Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil B 2208 Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag
MIA\Vamil B 2209 Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil A 2210 Duurzame melkveestal
MIA\Vamil A 2211 Duurzame vleeskalver- of vleesveestal
MIA\Vamil F 2212 Duurzame melkveestal met weidegang
MIA\Vamil A 2213 Autonome mestverzamelrobot
MIA\Vamil B 2214 Systeem voor monitoring van diergezondheid
MIA\Vamil A 2215 Systeem voor monitoring van diergezondheid uitsluitend via de melk
MIA\Vamil A 2216 Uv-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest)melk
MIA\Vamil B 2217 Getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee
MIA\Vamil A 2218 Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
MIA\Vamil B 2219 Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
MIA\Vamil A 2220 Duurzame varkensstal
MIA\Vamil A 2230 Duurzame pluimveestal
MIA\Vamil G 2235 Stofemissiereducerende techniek voor een pluimveestal
MIA\Vamil A 2290 Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal
MIA\Vamil A 2291 Duurzame melkgeiten- of melkschapenstal
MIA\Vamil D 2292 Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten
MIA\Vamil B 2299 Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
MIA\Vamil A 2310 Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht
MIA\Vamil B 2311 Productieapparatuur voor zilte teelt
MIA\Vamil A 2312 Productieapparatuur voor paludicultuur (natte teelt)
MIA\Vamil F 2314 Klimaatcel voor gewasteelt
MIA\Vamil B 2315 Teeltsysteem voor bladgewassen op water
MIA\Vamil A 2316 Milieuvriendelijke productie in een gebouw volgens ‘On the way to PlanetProof’
MIA\Vamil F 2317 Meerjarige kweektrays (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 2319 Insectenkweeksysteem
MIA\Vamil D 2320 GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
MIA\Vamil A 2321 Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing
MIA\Vamil B 2322 Apparatuur voor plaatsspecifiek bemesten
MIA\Vamil D 2323 Monitoringssysteem voor plantactiviteit in de vollegrondteelt
MIA\Vamil B 2324 Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening in de open teelt
MIA\Vamil B 2326 Sensor voor het meten van gewasparameters
MIA\Vamil A 2336 Uv-gewasbeschermingsinstallatie
MIA\Vamil B 2338 Insectengaas voor fruitteelt
MIA\Vamil E 2339 Hagelnetten voor de fruitteelt
MIA\Vamil F 2340 Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage
MIA\Vamil B 2341 Emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit of boomteelt
MIA\Vamil F 2342 Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem
MIA\Vamil F 2343 Fosfaatabsorptie met ijzerzand in de bloembollenteelt
MIA\Vamil F 2345 Biologisch systeem voor het verwijderen gewasbeschermingsmiddelen
EIA 240618 Brandstofcel in transportmiddelen
MIA\Vamil B 2347 Kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen
MIA\Vamil A 2349 Systeem voor het mengen van gewasbeschermingsmiddelen in de spuitleiding
MIA\Vamil A 2350 Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS/GIS-systeem
MIA\Vamil A 2351 Intrarijwieder
MIA\Vamil B 2352 Mechanische onkruidknipper
MIA\Vamil A 2353 Precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt
MIA\Vamil A 2354 Flexibel maaibord voor het oogsten van sojabonen
EIA 220120 Warmtebrug voor horeca en grootkeukens
MIA\Vamil E 2359 Potafdekinstallatie
MIA\Vamil A 2360 Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met GPS-gestuurde afschakeling per rij
MIA\Vamil D 2361 Fertigatiesysteem
MIA\Vamil B 2370 Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt
MIA\Vamil A 2375 Apparatuur voor het aanbrengen van mulch
MIA\Vamil F 2400 Polycultuurkwekerij voor aquatische producten
MIA\Vamil F 2410 Duurzame viskwekerij
MIA\Vamil F 2411 Duurzame pootviskwekerij
MIA\Vamil F 2420 Schaal- en schelpdierbroedinstallatie
MIA\Vamil F 2421 Schaal- of schelpdierkwekerij
MIA\Vamil F 2430 Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren
MIA\Vamil F 2510 Akoestische afschrikkingsapparatuur aan visnetten
MIA\Vamil F 2511 Boomkor-vervangende visinstallatie op een bestaand visserijschip
MIA\Vamil F 2515 Overlevingsbak of -bun met verbeterde terugvoer voor bijvangst in de visserij
MIA\Vamil A 2520 Roestvast stalen dipkoeltank voor schaaldieren op een visserijschip
MIA\Vamil F 2590 Balenpers voor plastic afval op zeeschepen
MIA\Vamil F 2600 Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)
MIA\Vamil F 2601 Verwerkingsapparatuur voor hoogwaardige (afgekeurde) voedseloverschotten in de voedingsmiddelenindustrie
MIA\Vamil F 2602 Verwerkingsapparatuur van laagwaardige plantaardige reststromen tot voedsel voor insectenkweek
MIA\Vamil F 2603 Apparatuur voor het opwaarderen van bierbostel tot humane voeding
MIA\Vamil F 2610 Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers
MIA\Vamil F 2612 Verwerkingsapparatuur voor diervriendelijke verwerking van gekweekte vis
MIA\Vamil F 2613 Verwerkingsapparatuur voor insecten
MIA\Vamil B 2615 Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen of uien
MIA\Vamil F 2620 Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen
MIA\Vamil A 2621 Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling
MIA\Vamil A 2631 Bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in supermarkten
MIA\Vamil A 2635 Laserapparaat voor natural branding van groente, fruit en aardappelen
MIA\Vamil F 2650 Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest
MIA\Vamil A 2690 Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw
EIA 210802 Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht ≤ 1.000 m3 per uur [W]
EIA 210708 Adiabatische bevochtigingsapparatuur
EIA 210707 Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen
EIA 210803 Systeem voor benutting van afvalwarmte [W]
MIA\Vamil G 3101 Lichte elektrische bestelauto
MIA\Vamil G 3102 Lichte waterstofbestelauto
MIA\Vamil G 3103 Zware elektrische bestelauto
MIA\Vamil G 3104 Zware waterstofbestelauto
MIA\Vamil D 3105 Elektrisch aangedreven taxi
EIA 240202 Cryogene transportkoeling [W]
MIA\Vamil G 3106 Elektrisch aangedreven taxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer
MIA\Vamil G 3107 Zware elektrische of waterstofbestelauto
MIA\Vamil F 3108 Elektrische bus
MIA\Vamil F 3109 Waterstofpersonenauto
MIA\Vamil E 3110 Elektrisch aangedreven voertuig
MIA\Vamil G 3111 Elektrisch aangedreven voertuig met zonnepanelen
MIA\Vamil F 3112 Waterstoftaxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer
MIA\Vamil A 3113 Plug-in-hybride bestelauto, bakwagenchassis, trekker of bus
MIA\Vamil F 3115 Waterstofbus
MIA\Vamil F 3116 Elektrische of waterstofvrachtwagen
MIA\Vamil E 3117 LNG-bakwagenchassis of -trekker
MIA\Vamil B 3118 Elektrische brom- of snorfiets
MIA\Vamil F 3119 Elektrische bakfiets of fietstaxi
MIA\Vamil A 3120 Loodvrij accupakket voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen
EIA 251110 Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus [W]
MIA\Vamil A 3160 NOₓ-reductiesysteem voor een voertuig (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil E 3170 Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)
MIA\Vamil F 3190 CO2- of N2-vulstation voor transportkoeling
MIA\Vamil A 3191 Voertuig met halogeenvrije transportkoeling
MIA\Vamil F 3192 Transportcontainer met niet-cryogene CO₂-koelinstallatie
MIA\Vamil A 3193 Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem
MIA\Vamil E 3194 Transporttrailer met halogeenvrije koelinstallatie
MIA\Vamil A 3195 Transporttrailer met gecombineerd cryogeen en gesloten koelsysteem
MIA\Vamil G 3260 Gesloten roetfilter voor een koelmotor, dieselmotor of mobiel werktuig (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil A 3261 NOₓ-reductiesysteem voor een bestaand mobiel werktuig (aanpassen bestaande situatie)
EIA 211106 Warmtepompboiler met een halogeenvrij koudemiddel
EIA 210208 Adiabatische luchtkoeling in stallen
MIA\Vamil F 3300 Voorspeller van scheepsbewegingen
MIA\Vamil A 3310 Loodvrij accupakket voor vaartuigen
MIA\Vamil A 3311 Waterstof brandstofvoorziening voor schepen
MIA\Vamil B 3320 Duurzame aandrijving voor een vaartuig
MIA\Vamil F 3321 Zeer duurzame motor voor een vaartuig
MIA\Vamil F 3322 Elektrische scheepsaandrijving
MIA\Vamil A 3325 Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor
MIA\Vamil B 3330 Duurzame romp van een binnenvaartschip
MIA\Vamil F 3332 Antifoulingsysteem voor scheepshuiden
MIA\Vamil B 3340 Waterzuiveringsinstallatie voor vaartuigen
MIA\Vamil F 3360 NOₓ-reductiesysteem voor een schip
MIA\Vamil A 3361 Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip
MIA\Vamil F 3365 Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers
MIA\Vamil F 3366 Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks
MIA\Vamil G 3390 Walstroomaansluiting aan boord van een schip
MIA\Vamil G 3391 Walstroominstallatie op de kade
MIA\Vamil F 3413 Elektrisch aangedreven mobiel werktuig
MIA\Vamil A 3414 Elektrisch aangedreven mobiel werktuig op netspanning
MIA\Vamil B 3415 Hybride aangedreven mobiel werktuig
MIA\Vamil F 3416 Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht
MIA\Vamil F 3417 Elektrische verreiker
MIA\Vamil B 3460 Stofarme veeg(zuig)machine
MIA\Vamil F 3510 Elektrische of hybride locomotief (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil B 3610 Elektrisch lesvliegtuig
MIA\Vamil F 3710 Waterstofafleverstation voor voer- of vaartuigen
MIA\Vamil G 3720 Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen
MIA\Vamil F 3721 Oplaadpunt voor zware elektrische voertuigen
MIA\Vamil F 3722 Oplaadpunt voor vliegtuigen
MIA\Vamil B 3730 Afleverstation voor hoge blend biobrandstof
MIA\Vamil G 3740 Aardgasvulpunt voor vrachtwagens
MIA\Vamil G 3741 Aardgasvulpunt voor vaartuigen
EIA 210905 Energiezuinig afzuigsysteem
EIA 210906 Besparingssysteem voor klimaatinstallaties
MIA\Vamil F 4100 Productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO₂
MIA\Vamil F 4101 Apparatuur voor het afscheiden van CO₂ voor nuttige toepassing
MIA\Vamil F 4102 Apparatuur voor het transport van CO₂ voor nuttige toepassing
MIA\Vamil F 4103 Apparatuur voor het binden van CO2
MIA\Vamil F 4109 Reformer voor waterstofproductie uit een hernieuwbare bron
EIA 240206 Eutectische transportkoeling
MIA\Vamil A 4110 Reformer voor waterstofproductie
MIA\Vamil F 4111 Apparatuur voor elektrificatie van processen in de chemische industrie
EIA 240609 Schroefasgedreven generator voor schepen
MIA\Vamil A 4115 Lithiumaccu of brandstofcel voor stroomvoorziening van gereedschap
MIA\Vamil F 4120 Oxyfuel-verbrandingsinstallatie met CO₂-terugwinning
EIA 240207 Standairco
EIA 240908 Start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor
MIA\Vamil A 4140 CO₂-emissiearme waterzuivering voor stikstofverwijdering (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 4200 Apparatuur voor emissiereductie van overige broeikasgassen
MIA\Vamil F 4208 Vacuüm hoogspanningsschakelsysteem
MIA\Vamil F 4209 Vacuüm middenspanningsschakelsysteem (aanpassing bestaande situatie)
MIA\Vamil A 4210 Hoog- of middenspanningsschakelsysteem of gasgeïsoleerde leiding met een laag GWP isolatiegas
MIA\Vamil F 4220 Methaanemissiereducerende techniek voor een stationaire gasmotor (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 4230 Gesloten plasmareinigingssysteem op basis van fluorgas (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil B 4301 Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels
MIA\Vamil F 4305 NOₓ-emissiereducerende techniek
MIA\Vamil F 4306 Apparatuur voor natte NOₓ-verwijdering
MIA\Vamil B 4309 Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOₓ-brander ≤ 20 mg NOₓ/Nm³
MIA\Vamil E 4310 Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOₓ-brander ≤ 30 mg NOₓ/Nm³
MIA\Vamil B 4311 Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander ≤ 40 mg NOx/Nm3
MIA\Vamil B 4312 Verwarmingsketel met low-NOₓ-brander voor stoom of thermische olie ≤ 60 mg NOₓ/Nm³
MIA\Vamil A 4315 Selectieve (katalytische) reductie-installatie (SCR of SNCR) (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 4320 Gaswasser voor een aluminiumsmelterij
MIA\Vamil F 4325 (Biologische) ontzwavelingsinstallatie
MIA\Vamil F 4410 Apparatuur voor het voorkomen van ontstaan van stof (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil B 4416 Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de chemische of voedingsmiddelenindustrie
MIA\Vamil B 4417 Rookgenerator voor voedselbewerking
MIA\Vamil F 4420 Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering
MIA\Vamil F 4421 Apparatuur voor optische stofdetectie en -registratie
MIA\Vamil D 4422 Gesloten beladingssysteem
MIA\Vamil A 4485 Stofafscheider
MIA\Vamil A 4486 Filterinstallatie voor hout- en pelletstook
MIA\Vamil A 4487 Filtrerende stofafscheider voor stofbron met emissiegrenswaarde ≥ 10 mg/Nm³
MIA\Vamil F 4520 Dubbele mechanische asafdichting of hermetisch gesloten magnetische koppeling
MIA\Vamil D 4531 Reinigings- of ontvettingsinstallatie op basis van CO2
MIA\Vamil A 4550 Druktorens voor waterloze offset
MIA\Vamil A 4551 Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen
MIA\Vamil F 4570 Textielreinigingssysteem met CO2
MIA\Vamil G 4571 Natreinigingssysteem
MIA\Vamil E 4572 Gesloten textielreinigingsmachine van de 6e generatie met halogeenvrije oplosmiddelen
MIA\Vamil D 4580 Thermische oxidator voor afgassen
MIA\Vamil B 4581 Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen
MIA\Vamil F 4583 Vlamloze thermische oxidator voor afgassen met energieterugwinning
MIA\Vamil F 4600 Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil A 4680 Koude oxidatie-installatie voor luchtreiniging
MIA\Vamil E 4681 Ozon- en uv-oxidatie-installatie voor luchtreiniging
MIA\Vamil A 4682 Apparatuur voor het verwijderen van zwavelhoudende geuremissies
MIA\Vamil E 4685 Biologische afgaswasser
MIA\Vamil F 5100 Voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit
MIA\Vamil F 5101 Voorzieningen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van insecten
MIA\Vamil F 5120 Visgeleidingssysteem
MIA\Vamil F 5121 Zwerfvuilvangsysteem op het water
MIA\Vamil F 5125 Onderwatergeluidsschadebeperkende apparatuur
MIA\Vamil F 5129 Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen
MIA\Vamil F 5140 Biodiversiteitversterkende voorzieningen voor het aquatisch milieu
MIA\Vamil F 5145 Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving
MIA\Vamil B 5311 Transformator met plantaardige olie
MIA\Vamil F 5320 Grondwatersaneringssysteem met nuttig gebruik van saneringswater
MIA\Vamil B 5321 Grondwaterbeheerssysteem met nuttig gebruik van saneringswater
MIA\Vamil A 5331 Apparatuur voor bodem- of grondwatersanering voor een ernstige verontreiniging op een niet-spoedlocatie
MIA\Vamil F 5345 Apparatuur voor het karakteriseren en monitoren van verontreinigde locaties
MIA\Vamil A 5405 Apparatuur voor lokale productie van gevaarlijke stoffen (aanpassing bestaande situatie)
MIA\Vamil A 5406 Apparatuur voor continue productie van gevaarlijke stoffen (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 5410 Gasdetectieapparatuur bij grote opslagen van toxische gassen
MIA\Vamil F 5411 Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton
MIA\Vamil F 5412 Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen
MIA\Vamil A 5415 Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen
MIA\Vamil A 5416 Tweede omhulling voor een proces- of verladingsinstallatie
MIA\Vamil F 5420 Verwijderingsinstallatie voor cadmium uit kunstmest
MIA\Vamil G 6100 Circulair utiliteitsgebouw zonder industriefunctie
MIA\Vamil D 6101 Circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie
MIA\Vamil G 6102 Circulaire woning
MIA\Vamil G 6105 Circulaire utiliteitsgebouwgevel
MIA\Vamil D 6115 Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL
MIA\Vamil E 6116 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL
MIA\Vamil D 6120 Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw 4.3
MIA\Vamil E 6121 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw 4.3
MIA\Vamil D 6125 Zeer duurzaam gerenoveerd of nieuw utiliteitsgebouw volgens LEED 4 BD+C
MIA\Vamil E 6126 Duurzaam gerenoveerd of nieuw utiliteitsgebouw volgens LEED 4 BD+C
MIA\Vamil E 6130 (Zeer) duurzaam utiliteitsgebouw conform Milieulijst 2017, 2018 of 2019
MIA\Vamil D 6240 Apparatuur of werken voor het klimaatadaptief aanpassen van een bestaand bedrijfsterrein
MIA\Vamil E 6311 Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecyclede content
MIA\Vamil A 6312 Duurzame recyclebare bitumineuze of EPDM-dakbedekking
MIA\Vamil G 6315 Bio-asfalt
MIA\Vamil A 6318 Circulaire keuken met terugnamegarantie
MIA\Vamil A 6319 Modulair herbruikbaar wandsysteem
MIA\Vamil F 6405 Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking
MIA\Vamil C 6410 Circulaire PV-panelen met terugnamegarantie
MIA\Vamil F 6420 Vegetatiedak
MIA\Vamil F 6421 Gevel- of muurbegroeiingssysteem
MIA\Vamil F 6423 Inpandig muurbegroeiingsysteem
MIA\Vamil G 6440 Infiltratiesysteem
MIA\Vamil F 6441 Paardrijbak of sportveld met regenwateropvang en -infiltratie
MIA\Vamil F 6444 Voorziening voor het bufferen van regenwater
MIA\Vamil F 6446 Decentrale sanitatie-installatie