Service menu right

Zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2020

Meer artikelen

Op deze pagina kunt u digitaal zoeken naar technieken in de Energielijst en Milieulijst. Op deze manier krijgt u een totaalbeeld van technieken met fiscaal voordeel. Mist u een zoekterm, geef het ons dan door via e-mail van de betreffende regeling.

Informatie over EIA en MIA\ Vamil

EIAMIA\Vamil
www.rvo.nl/eiawww.rvo.nl/miavamil
Energielijst 2020 (pdf)Milieulijst 2020 (pdf)
E-mail: eia@rvo.nlE-mail: miavamil@rvo.nl
Filters weergeven

170 resultaten

(in 0,25 seconden)

Regeling(en) Code Titel
EIA 210000 Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen [W]
EIA 210102 HR-luchtverwarmer [W]
EIA 210103 Steunventilator
EIA 210106 Direct gasgestookt stralingspaneel [W]
EIA 210107 Direct gasgestookte condenserende boiler [W]
EIA 210108 Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel [W]
EIA 210109 Warmteterugwinningsysteem uit luchtwassers
EIA 210110 Verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen [W]
EIA 210206 Warmtewisselaar voor vrije koeling
EIA 210207 Adiabatische luchtkoeling [W]
EIA 210302 Luchtdicht luchtverdeelsysteem [W]
EIA 211105 Warmtepomp met een halogeenvrij koudemiddel [W]
EIA 210304 Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens [W]
EIA 210401 HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen [W]
EIA 210403 Isolatie voor bestaande constructies [W]
EIA 210402 HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen [W]
EIA 210502 Besparingssysteem voor verlichting [W]
EIA 210506 LED-verlichtingssysteem [W]
EIA 210508 LED-belichtingssysteem [W]
EIA 210509 LED-buis [W]
EIA 220503 Belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen [W]
EIA 210602 Energieprestatieverbetering van bestaande liften [W]
EIA 220409 Isolatie voor bestaande procesinstallaties
EIA 210801 Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht > 1.000 m3 per uur [W]
EIA 210805 Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens [W]
EIA 211001 HR-Pomp [W]
EIA 211102 Warmtepompboiler [W]
EIA 211103 Warmtepomp [W]
EIA 211104 Warmtepomp (luchtgerelateerd) [W]
EIA 220115 Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler
EIA 220114 Direct gasgestookte condenserende boiler [W]
EIA 220212 Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie [W]
EIA 220213 Heetgasontdooisysteem
EIA 210806 Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij veestallen [W]
EIA 220215 Energiezuinige professionele koel- of vrieskast [W]
EIA 220216 Energie-efficiënte melkkoeling [W]
EIA 220218 Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen
EIA 220219 Vrije koeling van serverruimten of bestaande datacenters
EIA 220221 Energiezuinige rackkoeling [W]
EIA 220116 Inductie bak -of kookplaat
EIA 220222 Energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 100 m2 [W]
EIA 220223 Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie [W]
EIA 220224 Immersiekoeling voor dataservers door middel van natuurlijke convectie
EIA 220225 Energiezuinige koel- en/of vriescondensoreenheid [W]
EIA 220226 Energiezuinige optimaal blazende luchtkoeler met EC ventilatoren
EIA 220304 Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen
EIA 220305 Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen
EIA 220118 Rookgasomwalsing in tunnelovens voor bouwkeramiek
EIA 220402 Kasdek of kasgevel
EIA 220117 Infrarood salamander met pandetectie
EIA 220403 Horizontale energieschermen [W]
EIA 220404 Gevelschermen [W]
EIA 220405 Buitenschermen [W]
EIA 220407 Isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen [W]
EIA 220408 Faseovergangsmateriaal [W]
EIA 220602 HR-elektromotor [W]
EIA 220603 Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties
EIA 220701 Energiezuinige wasdroger
EIA 220703 Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken
EIA 220705 Absorptiedroging
EIA 220713 Stoomdroger
EIA 220715 Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging
EIA 220719 UV-A LED drooginstallatie
EIA 220801 Systeem voor het koelen en verwarmen van (semi)-gesloten tuinbouwkassen [W]
EIA 220802 Condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of droogprocessen
EIA 220809 Energiezuinige (vaat)spoel of (vaat)wasmachine [W]
EIA 220813 Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties
EIA 220814 Systeem voor benutting van afvalwarmte [W]
EIA 220909 Energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen
EIA 220911 Condensatoren [W]
EIA 220720 Energiezuinige krattendroger
EIA 220912 Energiezuinige UPS [W]
EIA 221005 Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven [W]
EIA 221102 Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus
EIA 220119 Inductie frituurtoestel
EIA 221103 Warmtepomp [W]
EIA 221213 Rookgasreiniging voor CO2-bemesting
EIA 221215 Gasgestookte hogedrukreiniger [W]
EIA 221220 Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties [W]
EIA 220816 Rookgaswarmtewisselaar
EIA 221221 Hoogfrequent hoogrendementslader voor tractiebatterijen [W]
EIA 221222 Hydrowingsysteem voor garnalenvisserij [W]
EIA 221223 Membraanelektrolyse met zero gap technologie
EIA 231002 Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor [W]
EIA 231101 Brandstofcelsysteem [W]
EIA 240201 Indirecte aandrijving voor koelaggregaten [W]
EIA 240204 Luchtgordijn bij geconditioneerd transport
EIA 240205 Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport
EIA 240601 HR-elektromotor [W]
EIA 270302 Technische voorzieningen voor CO2-emissiereductie bij bestaande processen [W]
EIA 240612 Energiezuinige scheepsmotor [W]
EIA 240614 Hybride power take off (PTO) aandrijving
EIA 240617 Meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen
EIA 240801 Warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart
EIA 240906 Bandenspanningregelsysteem
EIA 241101 Warmtepomp voor schepen of bestaande treinen
EIA 241201 Lichtgewicht composieten kipperbak [W]
EIA 241202 Zijafscherming
EIA 241211 Hydrodynamische ankerkluizen en ankers [W]
EIA 220913 Intelligent lokaal warmtenetwerk [W]
EIA 241212 Verlenging van een bestaand vaartuig voor de binnenvaart
EIA 241215 Energieopslag bij transportmiddelen
EIA 241223 Spudpaal voor een bestaand werkschip
EIA 250101 Zonnecollectorsysteem voor verwarmen [W]
EIA 250103 Dak- of gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollector [W]
EIA 251102 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking [W]
EIA 251105 Ketel of kachel gestookt met biomassa [W]
EIA 251115 Zonnepanelen of –folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen [W]
EIA 251116 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, niet aangesloten op het elektriciteitsnet [W]
EIA 251117 Netaansluiting voor zonnepanelen met SDE2016 of later [W]
EIA 251202 Grondwarmtewisselaar [W]
EIA 251205 Biobrandstof productieinstallatie [W]
EIA 310000 Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen [W]
EIA 320000 Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen [W]
EIA 340000 Technische voorzieningen voor energiebesparing in of aan bestaande transportmiddelen [W]
EIA 410000 Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe bedrijfsgebouwen [W]
EIA 420000 Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen [W]
EIA 440000 Technische voorzieningen voor energiebesparing in of aan nieuwe transportmiddelen [W]
EIA 221224 Pulsed electric field installatie
EIA 450000 Technische voorzieningen voor het aanwenden of toepassen van duurzame energie [W]
EIA 460000 Technische voorzieningen voor balanceren van energie in de energieinfrastructuur [W]
EIA 251206 Windwatermolen [W]
EIA 260101 Opslag van elektrische energie [W]
EIA 260201 Conversie van elektrische energie naar waterstof (Power to gas) [W]
EIA 260301 Conversie van elektrische energie naar warmte (Power to heat) [W]
EIA 260401 Intelligent lokaal energienetwerk (Smart Grid) [W]
EIA 220306 Energiezuinige ventilator
EIA 251207 Swill vergister [W]
EIA 260302 Opslag van duurzaam geproduceerde warmte [W]
EIA 260402 Netbalancering door actieve sturing van productie [W]
EIA 270101 Elektrische ovens [W]
EIA 270102 Stoomrecompressie [W]
EIA 270103 Infraroodpanelen [W]
EIA 270201 Waterstof bijmenging [W]
EIA 270301 CO2 afvang voor permanente opslag (CCS) [W]
EIA 251201 Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer) [W]
EIA 251118 Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit [W]
EIA 260102 Mobiele elektriciteitsvoorziening [W]
EIA 270104 Elektrische toestellen voor stoom- en thermische olie productie [W]
EIA 270202 Warmtenet [W]
EIA 240606 Teruglevervoorziening remenergie van elektrische motoren
EIA 210306 Energiezuinige ventilator
EIA 220817 Energiebesparing in repeterende batchprocessen
EIA 241213 Lange en zware vrachtwagen (LZV) [W]
EIA 241214 Dubbel laadvloersysteem
EIA 241216 Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens
EIA 241222 Inklapbare zeecontainer
EIA 270203 Koudenet [W]
EIA 220914 Appendages in persluchtinstallaties
EIA 210405 Faseovergangsmateriaal [W]
EIA 210406 Snelloopdeur voor koel- of vriescellen
EIA 210601 HR-elektromotor [W]
EIA 210407 Luchtgordijn met sensor gestuurde automatische regeling [W]
EIA 210408 Warmtewerende coating [W]
EIA 240618 Brandstofcel in transportmiddelen
EIA 220120 Warmtebrug voor horeca en grootkeukens
EIA 210802 Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht ≤ 1.000 m3 per uur [W]
EIA 210708 Adiabatische bevochtigingsapparatuur
EIA 210707 Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen
EIA 210803 Systeem voor benutting van afvalwarmte [W]
EIA 240202 Cryogene transportkoeling [W]
EIA 251110 Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus [W]
EIA 211106 Warmtepompboiler met een halogeenvrij koudemiddel
EIA 210208 Adiabatische luchtkoeling in stallen
EIA 210905 Energiezuinig afzuigsysteem
EIA 210906 Besparingssysteem voor klimaatinstallaties
EIA 240206 Eutectische transportkoeling
EIA 240609 Schroefasgedreven generator voor schepen
EIA 240207 Standairco
EIA 240908 Start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor